Rådgiver økonomi, helse og mestring – Lunner kommune

 • by

Lunner kommune skal gi bærekraftige tjenester med god kvalitet til innbyggerne. Det kreves kontinuerlig utvikling for å møte fremtidens tjenestebehov, innen økonomiske rammer. Det stilles derfor store krav til ledelse og økonomistyring. Kommunen skal videreutvikle verktøy for kostnadskontroll, og implementere nye digitale løsninger sektoren. Rådgiver vil ha overordnet ansvar for støtte i økonomistyring og strategiske veivalg samt for implementering av nye løsninger.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde

 • Utarbeide analyser som grunnlag for strategiske veivalg
 • Støtte ledelsen i økonomistyring og gevinstrealisering
 • Videreutvikle og implementere verktøy for kostnadskontroll
 • Sikre utvikling og implementering av digitale løsninger i hele sektoren
 • Kvalitetssikre innkjøpsavtaler og beregning av refusjoner og vederlag
 • Kvalitetssikre rapportering og virksomhetsstyring

Kvalifikasjonskrav

 • Kompetanse innen økonomi, metodikk og analyse, fortrinnsvis på masternivå
 • Har erfaring og kan vise til resultater i lignende rolle
 • Kompetanse og interesse for helseøkonomi
 • God virksomhetsforståelse, strukturert og nøyaktig
 • Kompetanse og erfaring i bruk av digitale verktøy, herunder velferdsteknologi
 • God kunnskap om bruk av IKT-verktøy
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Erfaring og kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og trygg i rollen som rådgiver, spesielt i økonomistyring
 • Selvgående og strukturert, leverer i tide
 • Gode samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet

Lønns- og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:
• En spennende og utfordrende jobb med gode utviklingsmuligheter i et trivelig arbeidsmiljø
• Gode låne- og pensjonsordning gjennom KLP
• Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring
• Lønn etter avtale

For stillingene gjelder de til en hver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer.

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette. Link til søknadsskjema: 

Send søknad 

Søknadsfrist: 21.06.2021

For mer informasjon kontakt:
Solveig Olerud, Mobil +47 97681882, Epost: Solveig.Olerud@lunner.kommune.no

Bilder fra Lunner kommune: