Innkjøpsrådgivere til Vefsn kommune

  • by

Vefsn kommune har politisk vedtatt en innkjøpsstrategi og prioriterer utvikling og kompetanse på dette området. Vi har nå ledige stillinger for:

2 innkjøpsrådgivere i 100% stilling

Innkjøpsfunksjonen er en sentral ressurs for hele organisasjonen og har utstrakt kontakt med kommunenes enheter. Stillingene er plassert i Økonomiavdelingen og omfatter ansvar for innkjøpsrådgivning, konkurranseutsetting og kontraktsinngåelse av varer og tjenester av ulik art og kompleksitet. Stillingene skal også være tilknyttet regionalt innkjøp i Helgelandsregionen (RIH) med Vefsn som vertskommune. RIH består av Hattfjelldal, Grane og Vefsn.
Konkurranseutsettingen er helelektronisk og verktøyet som brukes er Mercell KGV/KAV.

Arbeids- og ansvarsområde

– Lede og gjennomføre anskaffelser for å dekke kommunenes behov i tråd med Lov og forskrift om offentlige anskaffelser
– Inngå rammeavtaler
– Utføre kontrakts kjøp, herunder også byggekontrakter
– Utarbeidelse av konkurransestrategi

Ønskede kvalifikasjoner

– Minimum 3-årig relevant høyskoleutdanning. Relevant realkompetanse og erfaring fra innkjøp kan kompensere for utdanningskravet.
– Kjennskap til lov og forskrift om offentlige anskaffelser
– Erfaring med å lede og gjennomføre anskaffelsesprosjekter
– Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
– Fordel med kjennskap til kommunesektoren eller annen offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

– Initiativrik og har fokus på utvikling
– Evne til å skape gode relasjoner og ser verdi i samarbeid mot felles mål
– Kan jobbe strukturert og prosessorientert både selvstendig og i samarbeid med andre
– Villig til kunnskapsløft
– Personlig egnethet/sosial kompetanse vektlegges

Vi tilbyr

– Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
– Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
– Faglig og positivt arbeidsmiljø

Lønnsvilkår

Lønn etter avtale.

Kontakter:
Joakim Finsås – Innkjøpsrådgiver
E-post joakim.finsaas@vefsn.kommune.no Mobil 93249509

Asle Gammelli – Økonomisjef
E-post asle.gammelli@vefsn.kommune.no Arbeid 75101161

Søknadsfrist: 21.06.2021

Søk stillingene her!

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no.
Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju.
Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere
Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger.
Søkerlister blir offentliggjort.
Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).