Sykepleiere i Hjemmetjenesten – Frogn kommune

 • by

ER DU SYKEPLEIER OG ØNSKER NYE UTFORDRINGER I VAKRE DRØBAK?

Faste sykepleierstillinger ledige i Hjemmebaserte tjenester i Frogn kommune.

Opplysninger om arbeidssted og stilling:

Enhet for Helse, omsorg og koordinering består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, ambulerende vaktmester, brukerstyrt personlig assistanse, dagsenter, fysio- og ergoterapitjenester, kreftkoordinator, demenskoordinator, søknadskontor og koordinerende enhet, fastlegetjenesten, samt forebyggende tjenester.

Hjemmesykepleien i Frogn er inndelt i to soner med hver sin avdelingsleder. Vi holder til sentralt i Drøbak. Vi har mange dyktige medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av fagutvikling og har blant annet avsatt fast tid til fagutvikling i turnus, og har to fagutviklingssykepleiere i hjemmebaserte tjenester. Vi har ca 60 personer som jobber i hjemmebaserte tjenester og arbeidsoppgavene er utfordrende, spennende og varierte.

Vi har som mål å legge til rette for at innbyggerne skal kunne bo hjemme og mestre hverdagen så lenge som mulig. Tjenestene er nå inne i en spennende prosess for å møte innbyggernes behov med nye arbeidsmetoder. Vi jobber med tverrfaglige team, helhetlige pasientforløp, hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring. Samtidig har vi spennende prosjekter knyttet til Velferdsteknologi og koordinerende enhet.

Arbeidssted: Hjemmebaserte tjenester (base i Grenåveien 1, 1441 Drøbak)

Ansvarsområde: Pleie og omsorg til hjemmeboende brukere.

Stilling: 1 x 100 %, fast og 2 x 100 % vikariat (1 år med stor mulighet for forlengelse)

 • 1 sykepleier 66 % natt

Arbeidstid: Turnus med dag og aftenvakter – hver 3.helg

Tiltredelsesdato : Etter avtale

Kontaktperson: Avdelingsleder Iren Padin mob 92027999 og Anita Dybvik mob 95202837

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som Sykepleier
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B
 • Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges ved oppstart

Personlige egenskaper:

 • Jobber i tråd med Frogn kommunes verdier: respekt, engasjement, profesjonell og raushet.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Er fleksibel, initiativrik og målrettet
 • Positiv og selvstendig
 • Har gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø og ser muligheter
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby:

 • Sykepleiere innplasseres kr 30 000,- over hovedtariffavtalens til enhver tid gjeldende garantilønnssatser.
 • Et trivelig og lærerikt tverrfaglig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer som jobber målrettet.
 • Muligheter for faglig utvikling/kurs
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med fokus på hjemmeboende brukere
 • Offentlig tjenestepensjon (KLP)
 • Kompetanseplan for nyansatte
 • Fagdager i turnus
 • Fast internundervisning
 • Månedens tema med fokusområder

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Se mer på:

www.http://frogn.kommune.no

Søk på stillingene

Søknadsfrist: 20.06.2021