Tiltakskonsulent – Numedal barneverntjeneste

  • by

Tiltakskonsulent – Numedal barneverntjeneste, Nore og Uvdal kommune

Har du lyst til å være med å styrke vårt arbeid med barn, ungdom og deres familier i våre kommuner?

Da er dette en stilling for deg! Siden vi har flere som skal starte på videreutdanning til høsten har vi behov for å styrke tjenesten vår med 1 x 100% vikariat som tiltakskonsulent fram til 31.12.2022. Tiltaksstillingen er en del av tiltaks– og omsorgsteamet i barneverntjenesten.

Numedal barneverntjeneste er en interkommunal tjeneste som dekker kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Nore og Uvdal kommune er vertskommune.

Barneverntjenesten har kontorer på Lampeland og Rødberg. Fast oppmøte blir ved det kontoret som har egnet ledig plass.

Arbeidsoppgaver

– Veiledning til familier gjennom individuelle samtaler, familiesamtaler og grupper.
– Barneverntjenestens ansikt utad i samarbeid med familier og andre instanser.
– Følge opp vedtak og tiltaksplan utarbeidet av familien og barneverntjenesten.
– Informasjonsarbeid i skole og barnehage til barn, ungdom og foreldre.
– Delta i interkommunal barnevernvakt.
– Saksbehandling på lik linje med barnevernkonsulenter i oppdrag knyttet til vakt.

Kvalifikasjoner

– Relevant 3-årig sosialfaglig høyskoleutdanning, relevant erfaring eller annen tilsvarende relevant utdanning kan kompensere for noe av utdanningskravet.
– Videreutdanning innen veiledning/familieterapi/psykisk helse og rus/flerkulturelt arbeid eller annet relevant tema.
– Kompetanse innen metodisk foreldreveiledning.
– Ønskelig med kurs/sertifisering i metoder/verktøy som COS — P, PMTO, ICDP mm.
– Høy kompetanse på arbeid etter Lov om barneverntjenester, samt kunnskap om gjeldene relevant lovverk, avtaleverk, regler og retningslinjer innen sak- og fagområdet. Relevant erfaring fra målrettet arbeid med barn, ungdom og deres familier.

Personlige egenskaper

– Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter.
– Kan jobbe selvstendig, målrettet og har gode systematiske evner.
– Er motivert, fleksibel og har stor arbeidskapasitet.
– Har god forståelse for hva god brukermedvirkning innebærer.
– Du har god samhandlings- og tverrfaglig kompetanse, og er god på dialog og relasjonsarbeid.
– Kan håndtere og ivareta mennesker i krise.
– Har beslutnings — og gjennomføringsevne.
– Har gode samarbeids — og kommunikasjonsferdigheter.
– Har god kjennskap til data som arbeidsverktøy.
– Liker å jobbe med barn, ungdommer og deres familier.
– Kreativ og løsningsfokusert. Personlig egnethet og relasjonskompetanse vektlegges.

Vi tilbyr

– En spennende stilling med varierte oppgaver.
– Et hyggelig arbeidsmiljø med mye kompetanse, engasjerte kollegaer og høy trivsel.
– En arbeidsplass med fokus på fag — og tjenesteutvikling.
– Jevnlig saksoppfølging og veiledning. Lønn etter avtale. Det vil bli trukket 2 % av lønnen til KLP.

Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju Søknadsfrist 14.6.21. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Kontaktinformasjon

Jeanette Theresa Hansen, Teamleder, 41600245
Ole Einar Syvertsen, 91867948
Anne Grete Svendsen, barnevernleder, 91859765

Søk på stillingen:Klikk her

Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Sluttdato: 31.12.2022
Søknadsfrist: 14.06.2021