Prosjektleder – Virksomhet Eiendom, Nesodden kommune

 • by

Virksomhet Eiendom har 1-2 ledige stillinger i prosjektavdelingen. Prosjektavdelingen er ansvarlig for å gjennomføre kommunens investeringsprosjekter innen bygg og anlegg utenom vei og vann. Prosjektporteføljen omfatter både nybygg og rehabilitering, samt anlegg for kirke, kultur, friluft og idrett.

Virksomhet Eiendom har ansvar for kommunens eiendomsmasse, herunder forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg, diverse andre bygg og kommunale boliger samt større og mindre byggeprosjekter.

Prosjektavdelingen i Nesodden kommune trenger dyktige prosjektledere som skal jobbe gjennomgående i alle faser av prosjektet, fra skisseprosjekt til ferdig bygg.

Vi legger vekt på innovative og miljøvennlige løsninger for fremtidens bygg og anlegg – vil du være med?

Arbeidsoppgaver:

Stillingen innebærer ansvar for prosjektledelse, anskaffelsesprosesser, kontrahering og oppfølging av eksterne byggeledere og konsulenter. Prosjektering og byggeledelse kan også være aktuelt dersom søker har slik kompetanse.
Oppgaver omfatter planlegging og gjennomføring av prosjekter, fra politisk beslutning, gjennom skisseprosjekt og brukermedvirkning, til overtakelse av ferdig bygg og oppfølging i garantiperioden.
Du leder prosjektet innenfor tildelt kostnadsramme, fastsatt tidsplan og forventet kvalitet. Det må påregnes variasjon i prosjektlederoppgaver etter den til enhver tid gjeldende investeringsportefølje.

Som prosjektleder vil du være ansvarlig for:

 • Gjennomføring av prosjekter i alle eller noen faser av prosjektet: utredninger, skisseprosjekt, forprosjekt og bygging/gjennomføring i samarbeide med interne og eksterne interessenter.
 • utarbeidelse av saksframlegg og beslutningsdokumenter for styringsgruppe og/eller politisk og administrativ ledelse.
 • utarbeidelse av prosjektplaner og prosjektstyringsdokumenter, herunder
  • vurderinger av økonomiske og kvalitative sider ved rehabilitering kontra nybygg, på overordnet nivå i tidligfase
  • utarbeidelse av budsjetter for tildelte prosjekter
  • utarbeidelse av tids- og kvalitetsplaner for tildelte prosjekter
  • kontroll og styring av budsjett, fremdrift og kvalitet, med fortløpende rapportering.
  • utarbeide underlag for kvalitetssikring (styringsdokument, kalkyler, fremdriftsplan, mm).
  • vurdere kontraktsform og gjennomføringsstrategi for tildelt prosjekt.
  • gjennomføre nødvendige offentlige anskaffelser i tilknytning til prosjektene
  • gjennomføre bestilling av endringer / tilleggsarbeider innenfor prosjektleders fullmakt.
  • etablering av brukergrupper og prosjektorganisasjon for tildelte prosjekter.
 • sørge for nødvendige offentlige godkjenninger i enkeltprosjekter, samt overholdelse av lover og forskrifter
 • Oppfølging av leverandører og byggeplass og tilliggende oppgaver under gjennomføring av prosjekter, f.eks. SHA krav iht. Byggherreforskriften i enkeltprosjekter.
Kvalifikasjoner:

. Vi søker etter en person med høgskoleutdanning innen ingeniørfag, eller tilsvarende, gjerne bygg- eller anleggsteknikk.

 • Du har erfaring fra byggeprosjekter med brukermedvirkning, økonomi- og gjennomføringsansvar.
 • Det er ønskelig med erfaring fra både tidligfase og gjennomføringsfase.
 • Det er ønskelig med opplæring i og erfaring med strukturert prosjektmetodikk, f.eks. Prince 2 eller tilsvarende.
 • Det er ønskelig med erfaring fra å jobbe i eller med offentlig sektor.
Personlige egenskaper:

Vi ønsker å ivareta god dialog med innbyggere, brukere, entreprenører og grunneiere og du må derfor være utadvendt, god til å kommunisere og god til å samarbeide. ​

 • Du har god gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet
 • Du er en engasjert person med stor gjennomføringsevne og gode samarbeidsegenskaper
 • Du er strukturert og utviklingsorientert
 • Du har god prosessforståelse
 • Du er flink til å lede og motivere andre og beholder roen under høyt arbeidstempo
 • Du kommuniserer klart og tydelig på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Du har evne til å sette deg inn i systemer og rutiner

Det legges stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

I Prosjektavdelingen vil du utvikle deg faglig og få mye ansvar og innflytelse. Du vil bli en del av et sosialt og kompetent arbeidsmiljø som er i sterk utvikling.

 • Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver og konkurransedyktige betingelser, med blant annet fleksitid.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Ulykkesforsikring også i fritiden
 • Bedriftsidrettslag og kommunekor

Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon

Erik Jønsson Eidem, Virksomhetsleder, 459 59 590

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Nesodden kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast, Engasjement
Søknadsfrist: 17.06.2021