Sykepleiere natt – Hjemmetjenesten, Orkland kommune

 • by

Hjemmetjenesten i Orkland har opprettet nye stillinger på natt med formål å håndtere enda flere utfordringer i hjemmet. Det er en stilling på 50% og to stillinger på 60%. Stillingene vil ha hele Orkland som ansvarsområde, selv om oppmøte vil bli ved hjemmetjenestens sone Fannrem og håndtere sykepleieroppdrag derfra. Vi skal tilsette dedikerte medarbeidere med framoverlent holdning og arbeidslyst. Arbeidsplanen er lagt opp med arbeid hver fjerde helg. Enheten er stor og vi har sterkt fokus på faglig utvikling for å møte utfordringene i årene framover. Et eksempel på dette er satsning på tidlig oppdagelse av forverret tilstand, som er en spennende arbeidsmetode der vi systematisk gjør målinger og observasjoner som leder til tiltak.  

Hjemmetjenesten består av om lag 300 ansatte med tjenester fra livets start til livets slutt. Vi ivaretar en mangfoldig rolle med helsetjenester både i hjemmet, men også ved to institusjoner, henholdsvis Hamanhaugen helse og omsorgssenter og Snillfjord omsorgssenter. Enheten er inndelt i soner og har èn avdelingsleder for hver av de.  

Du er velkommen til å ta kontakt med våre ledere eller våre ansatte for å få mer kjennskap til stillingen og andre ting du måtte lure på.  

Hvem er du? 

 • Endringsvillig og innovativ holdning som kan bistå oss i å lykkes med innføring av de nye stillingene og få best mulig utnyttelse til fordel for våre innbyggere
 • Sykepleier med autorisasjon
 • Som sykepleier skal du først og fremst ivareta det totale sykepleiefaglige ansvaret for pasient og bruker, som blant annet innebærer stell og pleie.  
 • Du kommuniserer godt både skriftlig og muntlig og evner å være fleksibel og løsningsorientert. 
 • Du har gode kunnskaper i skriftlig dokumentasjon, relevant lovverk og bruk av IKT- verktøy. 
 • Du er engasjert og evner å både jobbe selvstendig og i team, samt kan bidra til å utvikle og forbedre tjenesten. 
 • I stillinger som innebærer helsetjenester i hjemmet må du ha sertifikat og egen bil, men vi har en glimrende bilpark som benyttes i arbeidstiden  
 • Du kan identifisere deg med og lar deg inspirere av kommunens verdigrunnlag: Modig, Klok og Nær 

Hva kan vi tilby?  

 • Spennende stillinger i en enhet med sterkt fokus på utvikling og gode møter mellom mennesker 
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø 
 • Fokus på bruk av digitale verktøy og velferdsteknologi, her med løsninger som medisinsk avstandsoppfølging, kameratilsyn, elektroniske multidosedispensere og så videre.  
 • Fagutvikling og kompetanseheving i henhold til pasientsikkerhetsprogrammets program for tidlig oppdagelse av forverret tilstand og en tilpasset versjon av NEWS 
 • Forbedringsarbeid knyttet opp mot forskrift om ledelse og kvalitetsarbeid i helsetjenesten 
 • Opplæringsprogram der man tilknyttes en opplæringsansvarlig 
 • Positivt og godt etablert arbeidsmiljø 

Orkdal kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting, men politiattest skal ikke legges ved søknaden.

Ansettelse iht. gjeldende lover og regelverk.

Kontaktpersoner:
Anders Jystad mob: +47 95790707
Mona Sommervold mob: +47 97730905

Søknadsfrist: 25.06.2021

Søk stillingene her!