100 % fast stilling som sjukepleiar ved Nesbukti pleie –og omsorgssenter

 • by

ID 372 – Sjukepleiar 100% fast stilling ved Nesbukti pleie –og omsorgssenter.

Nesbukti er ein trivelig sjukeheim som ligg i naturskjønne omgivnadar. Vi har i dag 31 sjukeheimsplasser. Av desse er 8 plassar på avdeling for demente, 3 korttidsplassar blant anna bruka til rehabilitering/habilitering, 1 kommunal augeblikkeleg døgntilbodplass, resterande er langtidsplassar på somatisk.

Vi har ledig følgande stilling:

100% fast stilling som sjukepleiar. Tilsetjing så snart som mogleg.

Kvalifikasjonar:

 • Formell utdanning og norsk autorisasjon
 • Må beherske norsk munnleg og skriftleg
 • Har gode IKT- kunnskapar og kan tileigne deg fagsystem som til ei kvar tid brukast i Seljord kommune.

Eigenskapar:

 • Erfaring frå liknande arbeid
 • Gode samarbeidsevner og likar å jobbe med og for menneske
 • Fleksibel og god arbeidskapasitet
 • Positiv, løysingsorientert og engasjert
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø, og trivast med å jobbe i eit tverrfagleg miljø, i samspel med andre
 • Sjølvstendig og ansvarsbevisst, men som og søkjer samarbeid for å nå best mogleg resultat
 • Vi vektlegg personlege eigenskapar

Me tilbyr:

 • God og strukturert opplæring
 • Fokus på fagleg utvikling og kompetanse
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordningar i KLP
 • Løn etter Hovudtariffavtala
 • Turnus med arbeid kvar tredje helg
 • Ein arbeidsplass som er ein IA- bedrift

Dersom interne omrokkeringer tilset vi også i desse.

Ved tilsetjing må politiattest leggast fram, ikkje eldre enn 3 månader.

Søknadsfrist 27.06.2021

For meir informasjon, ta kontakt med einingsleiar Kristin Aamot på tlf. 90618332

 e-post: kristin.aamot@seljord.kommune.no

Vi vurderer berre søknader som kjem elektronisk via elektronisk søknadsskjema. Utdanning og arbeidserfaring må registrerast i skjemaløysinga slik at informasjonen kjem med på utvida søkjarliste.

Seljord sett ovanfrå