Kommunalsjef oppvekst – Verdal kommune

 • by

Oppvekstsektoren består av kommunens barnehage- og skoleadministrasjon, helsestasjon, barnehage, grunnskole, SFO, PPT, voksenopplæring og barnevern. Organisasjonen er i stadig endring, og med ny oppvekst- og barnevernreform i 2021, samt organisasjonens øvrige utviklingsprosesser, kan det føre til endringer i ansvarsforholdet.
Kommunalsjef oppvekst er en del av kommunens strategiske ledelse sammen med kommunedirektøren og øvrige kommunalsjefer. Hovedfokus i stillingen er strategisk utvikling og kvalitetsutvikling innenfor ansvarsområdene, i tett samarbeid med de øvrige sektorene i kommunen.

Arbeidsoppgaver:
 • Saksbehandling for politiske utvalg og tilrettelegging for en god styringsdialog med de folkevalgte.
 • Oppfølging og iverksetting av politiske vedtak.
 • Gjennomføre overordnede planprosesser som sikrer en helhetlig, langsiktig, strategisk og tverrfaglig utvikling av kommunen.
 • Iverksette og følge opp mål- og resultatprosesser i samarbeid med virksomhet- og avdelingsledere og på tvers av sektorgrensene.
 • Ivareta aktiv styringsdialog med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.
 • Fremme nytenkning og innovasjon gjennom motivasjon og kompetanseutvikling i organisasjonen.
 • Sikre arenaer og rutiner for god informasjon og kommunikasjon.
 • Sørge for at enhetene drives i samsvar med relevante lover og forskrifter når det gjelder kvalitet, miljø og HMS, og at vesentlige arbeidsprosesser er dokumentert og vedlikeholdt i kommunens kvalitetssystem.
 • Deltakelse i kommunens kriseledelse og oppfølging av beredskapsarbeidet ved avdelingene.
 • Utvikle og iverksette digitaliseringsprosesser.
 • Samarbeide i nettverk for å nå mål kommunen ikke kan nå uten å delta i nettverkssamarbeid.
Kvalifikasjoner:
 • Stillingen krever utdanning på universitets- eller høgskolenivå.
 • Lederutdanning og/eller erfaring fra lederposisjoner
 • Gode lederegenskaper og kandidatene må kunne vise til gode resultater fra oppvekstområdet
 • Gode muntlige og skriftlige språkferdigheter
 • Ønskelig med erfaring med digitaliseringsarbeid og kvalitetsledelse
Personlige egenskaper:
 • Tydelig lederskap
 • Evne til å oppnå resultater gjennom andre og til å inspirere og motivere
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til å skape en utviklingsorientert kultur
 • Resultat- og kvalitetsorientert
 • Kommunal eller offentlig erfaring
Vi tilbyr:
 • Du får en spennende lederstilling i et åpent, innovativt og helsefremmende arbeidsmiljø hvor du får muligheten til å påvirke kommunens videre utvikling.Lønn og arbeidstid etter avtale.
Kontaktinformasjon:

Geir Olav Jensen, Kommunedirektør, 95054696
Torgeir Skevik, Personal- og HMS-sjef, 93229912

Søk på stillingen:Klikk her

Søknadsfrist: 09.08.2021