Leder Areal og Drift – Gjemnes kommune

 • by

Gjemnes kommune er en organisasjon i utvikling, og nå har vi bruk for din kompetanse. Vi har et godt og trivelig arbeidsmiljø, der verdibasert ledelse bygd på lagånd, ansvarliggjøring, lojalitet og brukerfokus ligger til grunn for virksomheten. Gjemnes kommune har 2600 innbyggere og ligger sentralt plassert midt imellom Kristiansund og Molde med god bussforbindelse til begge byer. Kommunen ligger i naturskjønne omgivelser med rike muligheter for friluftsliv i alle årstider.

Gjemnes kommune har ledig stilling som leder for Areal og driftsavdelingen fra 1.9.2021.

Avdeling for areal og drift har for tiden 23 ansatte. Innen renhold er det 12 ansatte. Innen naturforvaltning, landbruk, kart og oppmåling, plan og byggesak og prosjektledelse har avdelingen 6 ansatte. Driftsavdelingen har 5 ansatte. Driftsavdelingen omfatter blant annet drift og vedlikehold av kommunale bygg, og drift og vedlikehold av veier vann og avløp.

Arbeidsoppgaver:

 • Økonomi- og personalansvar for alle innen areal og drift
 • Planleggingsoppgaver innfor avdelingens ansvarsområde
 • Saksbehandling til formannskap og kommunestyre
 • Saksbehandling på et eller flere felt innenfor avdelingens ansvarsområde
 • Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå
 • Relevant erfaring, fortrinnsvis i offentlig sektor
 • Ledererfaring
 • Erfaring med å utarbeide sektorplaner og saksbehandling
 • Gode datakunnskaper

Egenskaper:

 • gjennomføringsdyktig og løsningsorientert
 • gode samarbeidsevner
 • tydelig og har gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • selvstendig og målrettet

Personlige egenskaper/egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og interessant stilling i et godt arbeidsmiljø, med gode muligheter til å ta del i og skape positiv utvikling for kommunen.
 • gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • Lønn etter avtale

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Søknadsfrist: 01.07.2021

Link til søknadsskjema: Send søknad 

For mer informasjon kontakt: , Birgit Eliassen, Mobil +47 93011258, Epost: birgit.eliassen@gjemnes.kommune.no

Bilder fra Gjemnes kommune: