Plankonsulent – 3-årig prosjektstilling, Nore og Uvdal kommune

  • by

Nore og Uvdal kommune er en stor grunneier med mer enn 300 bortfestede hyttetomter fordelt på flere hytteområder. I tillegg er kommunen eier av næringsområder og sentrumsområder. Kommunens egne reguleringsplaner må revideres og nye planer må utarbeides. Som plankonsulent har du ansvar for utarbeidelse av reguleringsplaner. GIS-kompetanse er ikke et krav i stillingen, men vil være en fordel.

Plankonsulenten vil være en del av vårt meget kompetente team innenfor plan, byggesak og oppmåling. Denne virksomheten har for tiden stor pågang, og vår nye plankonsulent vil etter behov involveres i saksbehandling av private reguleringsplaner.

Nyutdannede oppfordres til å søke stillingen. Det vil være muligheter for å kunne få fast stilling i løpet av prosjektperioden på 3 år.

Arbeidsoppgaver

– Utarbeidelse av kommunale reguleringsplaner i medhold av Plan- og bygningsloven.
– Saksbehandling av private reguleringsplaner etter behov.
– Deltagelse i kommunale utredningsprosjekter ved behov.

Kvalifikasjoner

– Utdanning fra høyskole/universitet innen arealplanlegging, naturforvaltning eller tilsvarende utdanning.
– Gode kunnskaper om Plan- og bygningsloven
– Kunnskap om GIS og kartprogrammer er en fordel

– Erfaring fra arbeide med VA-planer er ønskelig.

Personlige egenskaper

– God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
– God gjennomføringsevne og resultatfokus
– Evne til å bidra til samarbeid, trivsel og et godt arbeidsmiljø.

– Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt i ansettelsen.

Vi tilbyr
  • En interessant jobb i et spennende tverrfaglig og kreativt fagmiljø.
  • Muligheter for kurs og faglig utvikling.
  • Lønn og betingelser etter avtale.

For stillingen gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkår i overensstemmelse med gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder pensjonsordning i KLP.

Kontaktinformasjon

Lars Fullu, Virksomhetsleder, 40460337
Kristoffer Grette, Kommunalsjef NMK, 94871748

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Nore og Uvdal kommune

Referansenr.:4384566637
Stillingsprosent: 100%
Engasjement
Sluttdato: 31.08.2024
Søknadsfrist: 28.06.2021

This image has an empty alt attribute; its file name is image-21-1024x683.png