Byggesaksbehandler til Smøla kommune

 • by

Om stillingen

Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som byggesaksbehandler. Stillingen er organisert i enhet Bygg og forvaltning og har arbeidssted p.t. Smøla rådhus.
Tiltredelse etter nærmere avtale i perioden mai – september.

Arbeids- og ansvarsområder:

 • Behandling og oppfølging av alle typer bygge- og delesaker
 • Matrikulering
 • Tilsyn og oppfølging av ulovligheter
 • Behandling av klagesaker
 • Publikumsveiledning
 • Andre oppgaver innenfor enhetens ansvarsområde kan tillegges stillingen

Kompetansekrav

 • Relevant høyere utdanning. Annen relevant utdanning kan vurderes.
 • Arbeidserfaring innen offentlig forvaltningsarbeid og byggesak.
 • God kjennskap til plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Gode norskkunnskaper
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
  Særlig relevant praksis kan i noen grad erstatte formalkompetanse.

Vi tilbyr

 • Spennende og ufordrende arbeidsoppgaver i en kommune med stor aktivitet
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Lønn etter avtale

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste. Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Kontaktpersoner:
Tom Høibjerg tlf: +47 91802271
Tove N Rokstad mob: +47 93014960

Søknadsfrist: 08.08.2021

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Øykommunen Smøla med sine 2150 innbyggere ligger mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya har en flott skjærgård og kystnatur og et variert kulturliv som gir gode muligheter for en aktiv fritid. Smøla har et variert næringsliv bestående bl.a av havbruk, landbruk, fiskeri, reiseliv, servicenæring og energiproduksjon (vindkraft).
Smøla kommune som organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter. Vi er ca 250 medarbeidere og er kommunens største arbeidsplass. Det er et godt samarbeid med nabokommuner på en del tjenesteområder.