Enhetsleder byggesak og oppmåling – Steinkjer kommune

 • by

Steinkjer kommune er en kommune i aktiv utvikling, både i bykjernen og i distriktene. Enhet byggesak/oppmåling har ansvar for kommunens behandling av byggesaker, delingssaker, oppmålingsarbeid, matrikkelføring, kommunens kartgrunnlag og GIS-arbeid. For å håndtere dette har enheten totalt 12 ansatte. Enheten kan skilte med et tverrfaglig og kompetent arbeidsmiljø med høyt tempo og hyggelige og inkluderende medarbeidere.

I teknisk etat, enhet byggesak og oppmåling, er det fra 1. november 2021 ledig 100 % stilling som enhetsleder.

Arbeidsoppgaver:
 • Lede enhetens personal i henhold til de styringssignalene som blir gitt fra politisk og administrativ ledelse
 • Forvalte tildelte og tilgjengelige økonomiske ressurser på forsvarlig måte
 • Bidra til utvikling i kommunen med bakgrunn i enhetens ansvarsoppgaver, herunder ta lederrollen i den digitale utviklingen på fagområdet
 • Bidra til vedtatt arealforvaltning i kommunen
 • Bidra i kommunens klima- og miljøarbeid relatert til enhetens fagområder
 • Sikre enhetens kvalitetsarbeid i alle ledd, blant annet gjennom å tilrettelegge for kompetansevedlikehold for enhetens ansatte
 • Saksbehandling
 • Andre forvaltnings- og utviklingsoppgaver
Kvalifikasjoner:
 • Har mastergrad i ingeniørutdanning, arkitektur eller rettsvitenskap, eller tilsvarende
 • Har relevant erfaringsbakgrunn, herunder erfaring fra digitalisering og endringsledelse
 • Har erfaring innen offentlig forvaltning
 • Har svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Det er fordel om du har kjennskap til plan- og bygningsloven
Personlige egenskaper:
 • Vi ønsker en leder som kan bidra til at vi arbeider smartere, og har en tydelig, løsningsorientert og inkluderende lederstil
 • Kan videreføre et etablert lagspill i enheten og i samspill med ansatte videreutvikle dette lagspillet
 • Kan kommunisere godt og tydelig både mot publikum, mot politisk styringsapparat og internt i kommuneadministrasjonen
 • Er innstilt på å gi kommunens innbyggere og næringsliv god service innenfor de rammene enheten til enhver tid har
Vi tilbyr:

Tilsetting skjer på gode kommunale vilkår, med lønn etter avtale.

Kontaktinformasjon:

Gunvor Aursjø, teknisk sjef, 48249142, gunvor.aursjo@steinkjer.kommune.no

Søk på stillingen:Klikk her

Søknadsfrist: 02.08.2021