Enhetsleder landbruk – Steinkjer kommune

 • by

Steinkjer kommune i hjertet av Inntrøndelagsregionen er en av landets største landbrukskommuner. Regionen har tydelige fortrinn i videreutvikling av landbruk og bioøkonomi gjennom kombinasjonen av sterke fagmiljøer og ei framoverlent og innovativ landbruksnæring, med gode naturgitte ressurser. Enhet landbruk har ansvar for kommunens tilskuddsforvaltning innenfor jord- og skogbruk, lovforvaltning innenfor jord- og skogbruk, motorferdsel, viltforvaltning og naturforvaltning. Enheten har også delansvar for kommunens klima- og miljøarbeid i tilknytning til sine fagfelt. Kommunen har en ambisjon om at Steinkjer-landbruket skal være et utstillingsvindu for norsk landbruk, og enheten har derfor også et ansvar for bidrag til utvikling av landbruket. Enheten har til sammen 6 faste ansatte.

I teknisk etat, enhet landbruk, er det fra 1. september 2021 ledig 100 % stilling som enhetsleder.

Arbeidsoppgaver:
 • Lede enhetens personal i henhold til de styringssignalene som blir gitt fra politisk og administrativ ledelse
 • Forvalte tildelte økonomiske ressurser
 • Bidra til utvikling i kommunen med bakgrunn i enhetens ansvarsoppgaver
 • Bidra til arealforvaltning i kommunen, der jordvernet balanserer mot utviklingsbehov innenfor andre næringer og nødvendig infrastruktur
 • Bidra i kommunens klima- og miljøarbeid relatert til enhetens fagområder
 • Sikre enhetens kvalitetsarbeid i alle ledd
 • Saksbehandling for politisk styringsapparat
 • Andre forvaltnings- og utviklingsoppgaver
Kvalifikasjoner:
 • Har høyere utdanning på masternivå, på relevant fagområde
 • Har relevant erfaringsbakgrunn
 • Har erfaring innen offentlig forvaltning
 • Har svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne
Personlige egenskaper:
 • Er strukturert, løsningsorientert og har gode samarbeidsevner
 • Kan videreføre et godt etablert lagspill i enheten og i samspill med ansatte videreutvikle dette lagspillet
 • Kan kommunisere godt og tydelig både mot publikum, mot politisk styringsapparat og internt i kommuneadministrasjonen
 • Er innstilt på å gi kommunens innbyggere og næringsliv god service innenfor de rammene enheten til enhver tid har
Vi tilbyr:

Tilsetting skjer på gode kommunale vilkår, med lønn etter avtale.

Kontaktinformasjon:

Gunvor Aursjø, teknisk sjef, 48249142, gunvor.aursjo@steinkjer.kommune.no

Søk på stillingen:Klikk her

Søknadsfrist: 02.08.2021