Fagarbeider tekniske tjenester – Smøla kommune

 • by

Om stillingen

Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som fagarbeider i enhet Tekniske tjenester, vakt og beredskap.
Arbeids- og ansvarsområde til stillingen:

 • drift og vedlikehold av vei, vann, kloakk og øvrige kommunale anlegg
 • vaktordning – teknisk vakt innebærer også utrykningsleder brann.

Utrykningsledere har også et ansettelsesforhold i NiBR (Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste)
Stillingen har oppmøtested p.t. Nordvik. Ny brannstasjon og base for tekniske tjenester er under bygging på Sætran.

Tiltredelse så snart som mulig.

Kompetansekrav

 • Relevant fagutdanning
 • Relevant arbeidserfaring
 • Førerkort klasse C
 • Kranførersertifikat
 • Maskinførerbevis (gravemaskin)
 • Gode norskkunnskaper
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner

Søkere som ikke har førerkort klasse C, kranførersertifikat eller maskinførerbevis vil bli vurdert, men kan pålegges å ta det ved en ansettelse.

Vi tilbyr

 • Spennende og ufordrende arbeidsoppgaver i en kommune med stor aktivitet
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Lønn etter avtale

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste. Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Kontaktpersoner:
Birger Træthaug tlf: 95405654
Tove N Rokstad mob: +47 93014960

Søknadsfrist: 08.08.2021

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.