Smøla kommune søker lærere

  • by

Kort om stillingene

Smøla kommune har ledig ca 3 årsverk som lærer i både faste og midlertidige stillinger. Det vil primært være fullstillinger. Det er ledig stilling både i barneskole, ungdomsskole og i voksenopplæringen. Noen stillinger vil inneha funksjon som kontaktlærer.

Kompetansekrav

  • Godkjent lærerutdanning og undervisningskompetanse i hht gjeldende kompetansekrav. 
  • Relevant arbeidserfaring
  • Personlig egnethet og gode samarbeidsegenskaper 

Det forutsettes at søker behersker godt norsk både skriftlig og muntlig.

Ansatte som tilsettes i skole må framvise politiattest ved ansettelse

Vi tilbyr

  • Et nytt moderne skolebygg
  • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø
  • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
  • Lønn etter avtale
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Kontaktpersoner:
Liv Rokstad tlf: 71544500 mob: 48063140
Marit Hopshaug tlf: 71544500 mob: 97776851
Tove N Rokstad mob: +47 93014960

Søknadsfrist: 04.07.2021

This image has an empty alt attribute; its file name is image-9.png