Barnevernleder til Nordkapp kommune

 • by
Forebyggende avdeling for barn og unge har følgende stilling ledig:

100 % VIKARIAT SOM BARNEVERNLEDER – for perioden 01.09.21 til 31.08.22

Barneverntjenesten er organisert i Forebyggende avdeling for barn og unge (FABU) sammen med helsesykepleiertjenesten. Avdelingen er i oppvekst, velferd og kultursektoren.

Nordkapp kommune tilbyr: 

 • En interessant jobb i et tverrfaglig miljø. 
 • Lønn etter avtale. 
 • Medlemskap i pensjonskasse. 
 • Flyttegodtgjørelse. 
 • Nedskrivning av studielån så lenge Stortinget bestemmer. 
 • Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid.

Barnevernarbeid krever evne til å skape kontakt og bygge tillit. Arbeidet krever gode faglige kunnskaper om barn, om barns rettigheter og foreldres rettigheter og plikter overfor barn. Vi ønsker personer som deltar aktivt i et bredt tverrfaglig samarbeid, og er aktiv og engasjert i forhold til å videreutvikle tjenesten.

Barnevernleder har fagansvaret for barneverntjenesten og rapporterer til leder for Forebyggende avdeling. Barnevernleder har funksjon som saksbehandler i tjenesten.

I tillegg omfatter stillingen: 

 • Vedtaksfullmakt etter lov om barneverntjenester.
 • Organisering av akuttberedskap. 
 • Rapportering til Fylkesmannen og statistisk sentralbyrå. 
 • Oppdatering av rutinebeskrivelser og interkontroll, slik at barnevernlovens krav og intensjon. blir oppfylt, og melde fra om avvik til virksomhetsleder. 
 • Deltakelse i sentrale tverrfaglige team og bidra aktivt i forhold til forebyggende arbeid og tidlig innsats. 
 • Ansvarlig for tjenestens fagsystem.

Nordkapp kommune har igangsatt samarbeid med kommuner i Midt – Finnmark for å utvikle et interkommunalt samarbeid slik at tjenestene kan bli robuste og gi barneverntjeneste av høy kvalitet. Utviklingsarbeidet skal drives av ekstern kompetanse, men det vil være naturlig at barnevernfaglig ansvarlig blir involvert i dette utviklingsarbeidet. I påvente av avgjørelse om framtidig organisering er personalansvaret for ansatte i barneverntjenesten tillagt barnevernleder.

Med bakgrunn i beskrivelse av arbeidsområde vil det bli lagt vekt på personlige egenskaper som: 

 • Selvstendig, strukturert og god til å planlegge. 
 • Engasjert og resultatorientert. 
 • Evne til helhetlig tenkning og ressursforvaltning. 
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne. 
 • God til å motivere, utfordre og gi ansvar. 
 • Evne til tverrfaglig samarbeid og å bygge relasjoner med brukere og samarbeidsparter.

Kvalifikasjoner: 

 • Minimum 3-årig høgskoleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog. Andre med relevant høgskoleutdanning kan også søke. 
 • Godt kjennskap til og erfaring fra barnevernsarbeid. 
 • Datakompetanse.

Politiattest må dokumenteres for stillingene. Førerkort klasse B.

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til : 
Virksomhetsleder for FABU Anne-Berit Eriksen , mobilnr. 91 88 89 86 
Barnevernfaglig ansvarlig Kine Rasch , mobiler. 40 60 21 30

Søknad sendes elektronisk til: www.jobbnorge.no

Søknadsfrist: 04.07.2021

Natur Nordkapp