Er du vår nye sykepleier natt på Borgen sykehjem?

  • by
Da håper vi at du søker eller tar kontakt med oss

Virksomhet heldøgnstjenester består av sykehjemmene Haugvoll og Borgen og Haugvoll bofellesskap.
Borgen sykehjem har 60 sykehjemsplasser for personer med demenssykdommer og 10 plasser for alderspsykiatri.
Plassene er fordelt på 4 avdelinger, som igjen er delt i 2 bogrupper, dvs 7 bogrupper i forhold til demenssykdommer og 1 bogruppe i forhold til alderspsykiatri.

Vi er midt i en spennende utviklingsperiode for å tilpasse våre tjenester til morgendagens oppgaver og brenner for pasienter som har demenssykdommer/atferdsendringer og alderspsykiatri.
Vi arbeider med et stort fokus på å utvikle best mulig omsorg for våre pasienter og pårørende. Vi har stor tro på at vi som personal kan utgjøre en stor forskjell og vi bruker Marte Meo-metoden i våre møter med pasientene våre.

Vi kan tilby en spennende og utviklende jobb og med avdelinger som til tider har et hektisk arbeidsmiljø, med et stabilt personale som har arbeidet på avdelingene over mange år.
Du vil delta i et arbeidsmiljø som er utviklingsorient og nytenkende, og du vil jobbe i team med vernepleiere,
helsefagarbeidere og leger der du har det sykepleiefaglige ansvaret. Din kompetanse er viktig for avdelingen og
sykehjemmet.

Du vil være omgitt av gode kollegaer med mye kunnskap og faglig engasjement, som deler med seg av sin kunnskap og erfaringer.
Her vil det være gode muligheter til både personlig og faglig utvikling.

Stilling / Arbeidsoppgaver

– Sikre at pasienter får behandling og oppfølging i tråd med gjeldende lover og forskrifter
og utførelse av rutiner i henhold til faglige prosedyrer og dokumentasjon
– Ansvar for helhetlig pleie til personer med demens og deres sammensatte behov
– Medvirkning og tilrettelegging vektlegges for at pasientene opplever trivsel, respekt og trygghet i tjenestetilbudet.
– Det er ledige stillinger på CD1 og CD2 fra dags dato og på AB2 fra september.

Vi søker deg som

– som har hjerte for disse pasientgruppene,
– har kompetanse eller har lyst til å utvikle kompetanse/kunnskap i forhold til disse pasientgruppene.
– tar selvstendig ansvar og liker å jobbe i team
– har gode IKT-kunnskaper og kan tilegne deg fagsystemer som til enhver tid brukes i Sarpsborg kommune
– kan formulere deg på norsk på en god måte, både muntlig og skriftlig
– har humoristisk sans og er en pådriver og bidrar til et godt arbeidsmiljø og som støtter lojalt opp om fattede beslutninger for å nå felles mål.

Krav til utdanning

Autorisert sykepleier

Vi tilbyr

– Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en til tider hektisk hverdag.
– Gratis parkering
– Gode pensjons- og forsikringsordninger
– Er positive til videreutdannelser som er relevante for fagfeltet vårt og
det gis lønnskompensasjon for minimum 30-120 studiepoeng for relevant videreutdanning
– Sykepleier natt har et funksjonstillegg på kr 9000;-
– Mulighet til å påvirke ift ønsket st.størrelse og utarbeidelse av turnus

Øvrige vilkår/annet

Den som ansettes må fremlegge politiattest, jmf. Helsepersonelloven.

Kontakter:
Øyvind Frydenlund – Teamleder
E-post: oeyvind.frydenlund@sarpsborg.com
Mobil 91686302 Arbeid 69 10 84 76

Marianne Julie Storvig – Sykepleier/ teamleder
E-post: marianne.storvig@sarpsborg.com
Mobil 98203421 Arbeid 69 10 84 87

Vegar Reiner Edgren – Virksomhetsleder
E-post: vegard.edgren@sarpsborg.com
Mobil 48201047

Kristin Lilleby Westberg
E-post: kristin-l.westberg@sarpsborg.com
Mobil 95297526 Arbeid 69 10 84 84

Søknadsfrist 31.08.2021

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd