Sykepleier-natt på Haugvoll sykehjem – Sarpsborg kommune

  • by

Virksomhet heldøgnstjenester består av sykehjemmene Haugvoll og Borgen og Haugvoll bofellesskap.
Haugvoll sykehjem har 64 sykehjemsplasser, fordelt på 4 sykehjemsavdelin
Virksomhet heldøgnstjenester består av sykehjemmene Haugvoll og Borgen og Haugvoll bofellesskap.
Haugvoll sykehjem har 64 sykehjemsplasser, fordelt på 4 sykehjemsavdelinger, hvorav en skjermet avdeling for
personer med demenssykdommer.
Borgen sykehjem har 70 sykehjemsplasser for personer med demenssykdommer og/eller alderspsykiatri fordelt på 4
avdelinger.
Haugvoll bofellesskap er det heldøgns bemannet bofellesskap med 29 leiligheter.
Haugvolls medarbeidere er stolte av arbeidsplassen sin. Medarbeiderne gir brukerne positive møter og gyllne øyeblikk.

Vi har stort fokus på at våre brukere skal ha et godt liv her hos oss.

Vi har ledig nattstilling i turnus 35,5t/uke med tredje hver helg. Stillingen er på 59,15%

Er du en sykepleier som har lyst på en meningsfull jobb og mange utfordringer?

Vi trenger en engasjert og faglig dyktig sykepleier som synes det er spennende og arbeide på en langtidssykehjemsavdeling, hvor ingen dag er lik og brukerens behov er sammensatt og variert

Stilling / Arbeidsoppgaver

Sikre at pasienter får behandling og oppfølging i tråd med gjeldende lover og forskrifter
og utførelse av rutiner i henhold til faglige prosedyrer og dokumentasjon.
Ansvar for helhetlig pleie til personer med demens og deres sammensatte behov.
Medvirkning og tilrettelegging vektlegges for at pasientene opplever trivsel, respekt og trygghet i tjenestetilbudet.

Vi søker deg som

– effektiv, fleksibel og som arbeider under press i en til tider hektisk arbeidshverdag
– har sunne verdier, høy arbeidsmoral og som støtter lojalt opp om fattede beslutninger
– tar selvstendig ansvar og liker å jobbe i team
– viser respekt og omtanke for pasienter, pårørende og kollegaer
– har gode IKT-kunnskaper og kan tilegne deg fagsystemer som til enhver tid brukes i Sarpsborg kommune
– kan formulere deg på norsk på en god måte, både muntlig og skriftlig
– har humoristisk sans og er en pådriver og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Krav til utdanning

– Autorisasjon som sykepleier

Personlig egenskaper

– Du er løsningsorientert og har god gjennomføringsevne
– Du er positiv, motivert og engasjert
– Du har evne til å planlegge, prioritere og koordinere
– Du har gode kommunikasjon – og samarbeidsevner og liker å jobbe i tverrfaglig lag
– Du har evne og kunnskap til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos brukere
– Du er tydelig, motiverende og tilstedeværende
– Du mestrer høy arbeidspress
– Du er en god lagspiller, men arbeider også godt selvstendig

Vi tilbyr

– Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en til tider hektisk hverdag.
– Gratis parkering.
– Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.
– Gode pensjons- og forsikringsordninger.
– Det gis lønnskompensasjon for minimum 30-120 studiepoeng for relevant videreutdanning.
– Sykepleier på natt får et lokalt tilegg på kr 9000

Øvrige vilkår/annet

– Den som ansettes må fremlegge politiattest, jmf. Helsepersonelloven.

Kontakter:
Vegar Reiner Edgren – Virksomhetsleder
E-post: vegard.edgren@sarpsborg.com
Mobil 48201047

Åsa Katarina Vold – Teamleder
E-post: aasa-katarina.vold@sarpsborg.com
Mobil 90945634

Søknadsfrist: 27.06.2021

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd