Sykepleier/Vernepleier – Heldøgnstjenester Haugvoll og Borgen

  • by

Virksomhet heldøgnstjenester består av Haugvoll og Borgen sykehjem og Haugvoll bofellesskap.
Haugvoll sykehjem har 64 sykehjemsplasser, fordelt på 4 sykehjemsavdelinger, hvorav en skjermet avdeling for
personer med demenssykdommer.
Borgen sykehjem har 70 sykehjemsplasser for personer med demenssykdommer og/eller alderspsykiatri fordelt på 4
avdelinger.
Haugvoll bofellesskap er et heldøgns bemannet bofellesskap med 29 leiligheter.

Er du en engasjert sykepleier og eller vernepleier med erfaring fra tilsvarende arbeid, som ønsker å jobbe i et team preget av faglig engasjement, pågangsmot og humor? Synes du det høres spennende ut å arbeide hos oss, hvor ingen dag er lik og pasientens behov er sammensatt og variert? Brenner du for arbeid med pasienter med sammensatte problemstillinger fra somatikk -, rus-, psykiatri- eller utfordringer med kognitiv svikt?

Vi har ledig stilling på Borgen sykehjem skjermet avdeling og avdeling for personer med ulike psykiske lidelser og ulike demenssykdommer

Stillingene er 100% i turnus med arbeid hver tredje hver helg og 35,5t/uke.
Stillingsprosenten kan justeres.

Stilling / Arbeidsoppgaver

Sikre at pasienter får behandling og oppfølging i tråd med gjeldende lover og forskrifter
og utførelse av rutiner i henhold til faglige prosedyrer og dokumentasjon.
Ansvar for helhetlig pleie til personer med demens og deres sammensatte behov.
Medvirkning og tilrettelegging vektlegges for at pasientene opplever trivsel, respekt og trygghet i tjenestetilbudet.

Vi søker deg som er

– effektiv, fleksibel og som arbeider under press i en til tider hektisk arbeidshverdag
– har sunne verdier, høy arbeidsmoral og som støtter lojalt opp om fattede beslutninger
– tar selvstendig ansvar og liker å jobbe i team
– viser respekt og omtanke for pasienter, pårørende og kollegaer
– har gode IKT-kunnskaper og kan tilegne deg fagsystemer som til enhver tid brukes i Sarpsborg kommune
– kan formulere deg på norsk på en god måte, både muntlig og skriftlig
– har humoristisk sans og er en pådriver og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Krav til utdanning

Autorisert sykepleier/vernepleier

Personlig egenskaper

– Du er løsningsorientert og har god gjennomføringsevne
– Du er positiv, motivert og engasjert
– Du har evne til å planlegge, prioritere og koordinere
– Du har gode kommunikasjon – og samarbeidsevner og liker å jobbe i tverrfaglig lag
– Du har evne og kunnskap til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos brukere
– Du er tydelig, motiverende og tilstedeværende
– Du mestrer høy arbeidspress
– Du er en god lagspiller, men arbeider også godt selvstendig

Vi tilbyr

– Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en til tider hektisk hverdag.
– Gratis parkering.
– Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.
– Gode pensjons- og forsikringsordninger.
– Det gis lønnskompensasjon for minimum 30-120 studiepoeng for relevant videreutdanning.
– Mulighet til å påvirke ift. ønsket st. størrelse og utarbeidelse av turnus.

Øvrige vilkår/annet

Den som ansettes må fremlegge politiattest, jmf. Helsepersonelloven.

Kontakter:
Marianne Julie Storvig – Sykepleier/ teamleder
E-post: marianne.storvig@sarpsborg.com Mobil 98203421 Arbeid 69 10 84 87

Øyvind Frydenlund – Teamleder
E-post: oeyvind.frydenlund@sarpsborg.com Mobil 91686302 Arbeid 69 10 84 76

Vegar Reiner Edgren – Virksomhetsleder
E-post: vegard.edgren@sarpsborg.com Mobil 48201047

Søknadsfrist: 28.06.2021

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd