Teamleder – Haugvoll bofellesskap – Sarpsborg kommune

  • by

Virksomhet heldøgnstjenester består av sykehjemmene Haugvoll og Borgen og Haugvoll bofellesskap.
Haugvoll sykehjem har 64 sykehjemsplasser, fordelt på 4 sykehjemsavdelinger, hvorav en skjermet avdeling for
personer med demenssykdommer.
Borgen sykehjem har 70 sykehjemsplasser for personer med demenssykdommer og/eller alderspsykiatri fordelt på 4
avdelinger.
Haugvoll bofellesskap er det heldøgns bemannet bofellesskap med 29 leiligheter.

Vi søker nå etter ny teamleder til Haugvoll bofellesskap.
Stillingen er dagtid – 37,5t/uke

Stilling / Arbeidsoppgaver

Teamlederstillingen er regulert i en lederavtale med følgende hovedansvarsområder:
-Daglig arbeidsledelse og arbeidsplanlegging.
-Sikre at vi yter gode og faglig forsvarlige tjenester i samsvar med gjeldende lov- og avtaleverk.
-Økonomisk medansvar og økonomioppfølging innenfor definerte rammer.
-Sykefraværsoppfølging, medarbeidersamtaler og øvrig personalarbeid.
-Legge til rette for et godt samarbeid med brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere

Vi søker

– Vår nye teamleder har stor arbeidskapasitet, er trygg, tydelig, inkluderende og støttende overfor sine medarbeidere.
– Du jobber målrettet i utviklingen av et godt arbeidsmiljø og for gode tjenester.
– Du evner å skape gode relasjoner til andre, og bidra til utvikling av menneskene rundt deg.
– Du involverer, tilrettelegger, støtter, utfordrer og begeistrer dine medarbeidere.
– Du bidrar til å skape motiverte og engasjerte medarbeidere, tjenester av høy kvalitet og fornøyde brukere og pårørende.

Krav til utdanning

– Autorisert sykepleier
– Lederutdannelse fra høgskole eller universitet

Erfaring

– Du behersker bruk av IT-verktøy og har erfaring med bruk av fagsystemene Gerica og Gat.

Personlig egenskaper

– Du liker varierte og til tider utfordrende arbeidsoppgaver, står støtt, er målrettet, respektfull, fleksibel og lojal.
– Du er løsningsorientert, endringsvillig, og jobber godt både selvstendig og i team.
– Du er stabil og har høy arbeidskapasitet.
– Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter.
– Du har god muntlig- og skriftlig fremstillingsevne.
– Latter og humoristisk sans er noe vi setter stor pris på i hverdagen.

Vi tilbyr

– Som ny teamleder er du en del av virksomhetens lederteam som består av virksomhetsleder, 10 dyktige teamledere og
en rådgiver. Du vil også få god hjelp og støtte fra dyktige kontorfaglige medarbeidere.
– Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
– Hyggelige kollegaer
– Sarpsborgs kommunes eget lederutviklingsprogram
– Gratis parkering
– Gode pensjons- og forsikringsordninger

Øvrige vilkår/annet

– Personlig egnethet og referanser vil bli vektlagt.
– Lønn etter gjeldene tariff-, lov- og avtaleverk og Sarpsborg kommunes lønnsprinsipper.
– Gyldig politiattest

Kontakter:
Vegar Reiner Edgren – Virksomhetsleder
E-post: vegard.edgren@sarpsborg.com Mobil 48201047

Lisbeth Maria Aas – Teamleder
E-post: lisbeth-maria.aas@sarpsborg.com Mobil 47450562

Søknadsfrist: 01.07.2021

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd