Virksomhetsleder i Helse, rehabilitering og omsorgssektoren – Nordkapp kommune

 • by

Nordkapp kommune har ledig 100% fast stilling som virksomhetsleder for langtidsopphold. Dette er en spennende stilling med stort og selvstendig handlingsrom. Stillingen er underlagt kommunalsjef for Helse, rehabilitering og omsorg og inngår i sektorens lederteam. Tiltredelse snarest mulig.

Virksomheten rundt langtidsopphold består av kjøkken og to bogrupper hvorav en er skjermet enhet for beboere med demenssykdom. Det er for tiden 22 beboere som ivaretas av 25 årsverk inkludert en fagsykepleier. Virksomhetsleder jobber dagtid og har det fulle personal- og driftsansvar for virksomheten. Virksomhetsleder deltar i nært samarbeid med øvrige virksomhetsledere i sektoren. Utover nevnt drift vil du også være involvert i arbeid rundt hjemmeboende demente, pårørendeskole, tildelingsteam og aktuelle prosjekter.

Det legges stor vekt på teambasert samarbeid internt i virksomheten og det er etablert gode rutiner for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Virksomheten har igangsatt prosesser for en videreutvikling av enkelte tjenesteområder som vil kunne medføre endringer.

Ledere i Nordkapp kommune er forpliktet til å samhandle på tvers av virksomheter og tjenesteområder, samt tenke på individets og fellesskapets beste. Våre ledere skal være gode rollemodeller, tydelig på forventning til medarbeidere, samt stimulere til læring- og arbeidsglede på en støttende og inkluderende måte.

Arbeidsoppgaver
 • Personal-, fag- og budsjettansvar for virksomheten, herunder arbeidstidsplanlegging
 • Oppfølging av regnskap/rapportering
 • Tildelingsteam – saksbehandling
 • Bygge felles kultur som sikrer likeverdige tjenester
 • Motivere til læring og fornyelse
 • Delta i aktuelle prosjekter
 • Omstillings- og endringsarbeid
 • Planlegge og tilrettelegge for videreutvikling av våre tjenester
 • Legge til rette for samhandling med beboere og pårørende
Kvalifikasjonskrav
 • Bachelor i sykepleie eller vernepleie, gjerne med videreutdanning innen ledelse eller andre relevante fagområder.
 • Erfaring fra tilsvarende lederstilling/teamledelse og/eller med god kjennskap til fagområdet
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten
 • Gode evner til kommunikasjon, samarbeid og tydelig personalledelse.
 • Serviceinnstilling, løsningsfokus og evne til å jobbe målrettet og selvstendig
 • Gode norskkunnskaper/fremstillingsevne både skriftlig og muntlig (Bergenstesten/ C1)   
 • Gode IKT kunnskaper og ferdigheter
 • Førerkort klasse B

Personlig egnethet, endringskompetanse og stabilitet vektlegges.Det kreves politiattest av ny dato ved en eventuell ansettelse.

Vi tilbyr
 • En jobb med mange muligheter for utvikling av egen arbeidssituasjon
 • Et interessant fagmiljø og muligheter for kompetanseutvikling
 • Et åpent, aktivt, tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn etter tariffavtale. Medlemskap i pensjonskasse
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale
 • Nedskrivning av studielån så lenge Stortinget bestemmer
 • Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kommunalsjef helse, rehabilitering og omsorg Anne-Trine Elde, tlf. 97 01 26 60. anne.trine.elde@nordkapp.kommune.no

Søk stillingen her!

Søknadsfrist: 13 juli 2021

Natur Nordkapp