Programleder for områdesatsing i Sarpsborg sentrum

 • by

Sarpsborg vokser! Vi jobber for å bli Norges mest attraktive by innen 2027.
Det gode hjemstedet. Jobbene for framtida. Opplevelser for livet. Det er ambisjonene for utviklingen av Sarpsborg i årene som kommer.

Kommunen skal være en aktiv partner overfor innbyggere og næringsliv. Derfor styrker vi vårt arbeid med by- og samfunnsutvikling, og oppretter fire nye stillinger:
1. Arealplanlegger innenfor detalj- og områderegulering
2. Rådgiver overordnet arealplanlegging/by- og sentrumsutvikling/samferdsel
3. Rådgiver næringsutvikling
4. Programleder for områdesatsing i Sarpsborg sentrum

Vil du være med å utvikle Sarpsborg videre? Er du over snittet engasjert? Har du relevant erfaring og kompetanse? Da hører vi gjerne fra deg!

Alle stillingene er lagt til virksomhet plan og samfunnsutvikling og arbeidsoppgaver er næringsutvikling, by- og samfunnsutvikling, areal- og transportutvikling og folkehelse. Vi utarbeider blant annet kommunens samfunnsplan, næringsstrategier, overordnede arealplaner og behandler reguleringsplaner.

På virksomheten legger vi stor vekt på å ha samarbeid på tvers av fagområder, både på virksomheten og i kommunen. Dialog med innbyggere, næringsliv, foreninger og andre aktører er også sentralt i vårt arbeid. Virksomheten består av en tverrfaglig gruppe med engasjerte medarbeidere fordelt på to team, team regulering og team samfunn. Arbeidssted er Sarpsborg rådhus, midt i Sarpsborg sentrum.   

Arbeidsoppgaver

Sarpsborg kommune vil i årene framover gjennomføre en områdesatsing i østre del av Sarpsborg sentrum. Områdesatsingen skal skje i samarbeid med innbyggere, næringsliv og offentlige aktører. Den skal bidra til å skape en levende og attraktiv bydel med bedre miljø, boforhold og levekår. Kommunen skal først utarbeide et handlingsprogram gjennom en inkluderende prosess.

Sarpsborg kommune søker en entusiastisk, handlekraftig og strukturert programleder som skal lede arbeidet med å utvikle, koordinere tiltak og prosjekter i handlingsprogrammet. Programlederen skal være pådriver for prosesser og etablere samarbeid som skaper aktivitet, møteplasser, inkludering og gode nærmiljø. Programlederens evne til å samarbeide og bygge relasjoner vil ha stor betydning.

Arbeidssted er i utgangspunktet Sarpsborg rådhus, men det vil også være aktuelt å etablere en base i satsingsområdet. 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede arbeidet med områdesatsingen 
 • Være pådriver for og lede prosesser som involverer folkevalgte, kommuneansatte, eksterne aktører og nabolag 
 • Søke om og framskaffe tilskuddsmidler og annen finansiering
 • Det må påregnes noe kveldsarbeid knyttet til medvirkningsmøter og andre aktiviteter
Kvalifikasjoner

Du må ha relevant utdanning fra høyskole eller universitet innen samfunnsfag, planlegging, sosialt arbeid eller tilsvarende utdanning med relevans for områdesatsingen, fortrinnsvis på masternivå. 

Du må ha:

 • Erfaring med komplekse prosjektlederarbeid
 • Erfaring med bruk av ulike metoder og verktøy innen prosessledelse for å mobilisere ulike aktører
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og forståelse av politiske prosesser
 • Erfaring med områdesatsing og ressursbasert stedsutvikling er en fordel 
Personlige egenskaper

Hvem er du?

 • Du er en pådriver, kan skape engasjement og har gjennomføringskraft
 • Du bygger tillit og har evne til å bygge relasjoner
 • Du tenker nytt og trives i kreative prosesser
 • Du har stor arbeidskapasitet og trives med høyt tempo
 • Du er selvstendig og strukturert
 • Du trives med allsidige arbeidsoppgaver, er fleksibel og har mulighet for vekslende arbeidstid
 • Du har gode samarbeidsevner og er god på kommunikasjon
 • Du har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Vi tilbyr

Du blir del av et sterkt, tverrfaglig miljø der du få være med å sette retning for videre utvikling av Sarpsborgsamfunnet. Stillingen tilhører team samfunn som i dag har 6 medarbeidere, men der teamet skal styrkes med 3 nye.

Vi kan love deg varierte arbeidshverdager og meningsfulle arbeidsoppgaver. Vi er opptatt av å ha kollegaer som trives sammen i et uformelt arbeidsmiljø. Slik får vi det beste ut av hverandre og skaper engasjement.

Vi har fleksibel arbeidstid og -sted. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.

Kontakt:
Laila Vestby – Teamleder samfunn
Telefon: 911 22 369
Hege Hornnæs – Virksomhetsleder plan og samfunnsutvikling
Telefon: 414 32 499

Søknadsfrist: 10.08.2021

Søk stillingen her!

Om arbeidsgiveren

Sarpsborg kommune har 57 000 innbyggere ( pr. 01.01.20) og ligger sentralt plassert syd i Viken  med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden.

I kommunen finner du både sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen.

Byen er blant Norges ti største byer, og feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. 

Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene “Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig” og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen “Sammen skaper vi Sarpsborg”.

Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn”

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og  som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon