Rådgiver næringsutvikling – Sarpsborg kommune

 • by

Sarpsborg vokser! Vi jobber for å bli Norges mest attraktive by innen 2027.
Det gode hjemstedet. Jobbene for framtida. Opplevelser for livet. Det er ambisjonene for utviklingen av Sarpsborg i årene som kommer.

Kommunen skal være en aktiv partner overfor innbyggere og næringsliv. Derfor styrker vi vårt arbeid med by- og samfunnsutvikling, og oppretter fire nye stillinger:
1. Arealplanlegger innenfor detalj- og områderegulering
2. Rådgiver overordnet arealplanlegging/by- og sentrumsutvikling/samferdsel
3. Rådgiver næringsutvikling
4. Programleder for områdesatsing i Sarpsborg sentrum

Vil du være med å utvikle Sarpsborg videre? Er du over snittet engasjert? Har du relevant erfaring og kompetanse? Da hører vi gjerne fra deg!

Alle stillingene er lagt til virksomhet plan og samfunnsutvikling og arbeidsoppgaver er næringsutvikling, by- og samfunnsutvikling, areal- og transportutvikling og folkehelse. Vi utarbeider blant annet kommunens samfunnsplan, næringsstrategier, overordnede arealplaner og behandler reguleringsplaner.

På virksomheten legger vi stor vekt på å ha samarbeid på tvers av fagområder, både på virksomheten og i kommunen. Dialog med innbyggere, næringsliv, foreninger og andre aktører er også sentralt i vårt arbeid. Virksomheten består av en tverrfaglig gruppe med engasjerte medarbeidere fordelt på to team, team regulering og team samfunn. Arbeidssted er Sarpsborg rådhus, midt i Sarpsborg sentrum. 

Arbeidsoppgaver

Sarpsborg kommune har et strategisk mål om at Sarpsborg skal ha et bærekraftig og framtidsrettet næringsliv. Dette innebærer å legge til rette for og stimulere til økt fokus på forskning, innovasjon og entreprenørskap i næringslivet.

Du vil som næringsrådgiver ha et hovedansvar for å følge opp kommunens strategi på området. Du skal være et bindeledd mellom kommunen og det lokale næringsliv. Stillingen innebærer deltakelse i og utvikling av klynger og nettverk for å utvikle et næringsliv for morgendagen.

Du vil være hovedkontakten mot næringslivet i samarbeid med 2 andre næringsrådgivere. Sarpsborg kommune har etablert programmet SmartCity Sarpsborg som du vil være med å utvikle videre. Oppgavene inkluderer også utredningsoppgaver og saksbehandling opp til politisk beslutningsnivå.

Kvalifikasjoner

Du må ha utdanning fra høyskole eller universitet innen relevante fagområder, minimum bachelor-nivå. Utdanningskravet kan fravikes dersom du har relevant erfaring og gode personlige forutsetninger for stillingen.

Du må ha:

 • Dokumentert erfaring med prosjektledelse.
 • Erfaring fra arbeid i og/eller med næringsklynger og nettverk.
 • Erfaring med innovasjon- og utviklingsarbeid i næringslivet.
 • Erfaring fra arbeid med gründere og entreprenører.
 • God kunnskap og forståelse om virkemiddelapparatet regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 
Personlige egenskaper

Vi søker en medarbeider som:

 • Er en god relasjonsbygger. 
 • Har gode analytiske egenskaper.
 • Er en pådriver og har høy evne til gjennomføring.
 • Har god arbeidskapasitet og trives med høyt tempo.
 • Har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.  
Vi tilbyr

Du blir del av sterkt, tverrfaglig miljø der du får være med å sette retning for videre utvikling av Sarpsborgsamfunnet. Stillingen tilhører team samfunn som i dag har 6 medarbeidere, men der teamet skal styrkes med 3 nye.

Vi kan love deg varierte arbeidshverdager og meningsfulle arbeidsoppgaver. Vi er opptatt av å ha kollegaer som trives sammen i et uformelt arbeidsmiljø. Slik får vi det beste ut av hverandre og skaper engasjement.

Vi har fleksibel arbeidstid og -sted. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.

Kontakt:
Laila Vestby – Teamleder samfunn
Telefon: 911 22 369
Hege Hornnæs – Virksomhetsleder plan og samfunnsutvikling
Telefon: 414 32 499

Søknadsfrist: 10.08.2021

Søk stillingen her!

Om arbeidsgiveren

Sarpsborg kommune har 57 000 innbyggere ( pr. 01.01.20) og ligger sentralt plassert syd i Viken  med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden.

I kommunen finner du både sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen.

Byen er blant Norges ti største byer, og feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. 

Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene “Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig” og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen “Sammen skaper vi Sarpsborg”.

Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn”

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon