Regnskapsrevisor til Viken Kommunerevisjon IKS

  • by
Regnskapsrevisor med teamlederansvar søkes til VKR avd. Hønefoss

Ønsker du å revidere samfunnsnyttige, store og interessante oppdrag?

Viken Kommunerevisjon IKS er et interkommunalt revisjonsselskap eid av 19 kommuner. Våre oppgaver er regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll, undersøkelser, samt rådgivningstjenester for områder hvor vi har vår kjernekompetanse.

Hvis du er den rette personen for oss, kan vi tilby:

  • konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår, og fleksibel arbeidstid
  • gode kurs- og etterutdanningstilbud
  • et sosialt, humørfylt og uformelt fagmiljø med 30 medarbeidere
  • et sterkt og bredt fagmiljø hvor kompetanse, faglig dyktighet og leveringsdyktighet har høyt fokus.

Høy integritet er en forutsetning i stillingen, og personlige egenskaper vil bli vektlagt. Vi ser etter en person som:

  • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • ønsker å ta ansvar og levere gode resultater
  • har evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk
  • overholder frister og definerte ressursrammer
  • har evne til å motivere og inspirere kolleger
  • har førerkort og disponerer egen bil

Vi søker en teamleder som vil få oppmøtested ved vårt kontor på Hønefoss. Mulighet for utvidelse av stillingen til oppdragsansvar.

Hos oss vil du revidere oppdrag både etter regnskapsloven og kommunale regnskaps­forskrifter, herunder revisjon av kommuner, interkommunale selskap, kommunale foretak, kirkeregnskap og stiftelser/legater.

Du vil få teamlederansvar for flere kommuner og øvrige oppdrag, være utførende revisor samt gjennomføre kvalitetssikring . Du må ha bestått eksamen til bachelor i revisjon eller høyere revisoreksamen iht. Finanstilsynets krav til statsautorisert revisor, og minimum tre års praksis fra regnskapsrevisjon. Det er en fordel om du er statsautorisert revisor.

Tilsetting etter gjeldende lover og avtaler. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. 

Kontaktperson:
Marianne Elverum – Leder regnskapsrevisjon
Mobil 915 89 394

Søknadsfrist: 09.08.2021

Søk stillingen her!

Om arbeidsgiveren

Viken Kommunerevisjon IKS er et interkommunalt revisjonsselskap eid av 19 kommuner. Våre oppgaver er regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll, undersøkelser, samt rådgivningstjenester for områder hvor vi har vår kjernekompetanse, så fremt dette ikke kommer i konflikt med selskapets oppgave som revisor. Selskapet er ett av landets fremste interkommunale revisjonsselskaper. Vi vektlegger å levere tjenester av høy faglig standard til konkurransedyktige priser, og vår visjon er at vi skal være den beste revisjonsløsningen for kommuner og fylkeskommuner.