Kommunepsykolog til Frøya kommune

 • by

Lyst på en spennende jobb i Frøya kommune som kommunepsykolog?                       

Ønsker du å bli med på å videreutvikle vårt helsefremmende og forebyggende arbeid?   

Vi har ledig 100 % fast stilling som psykolog. Stillingen blir organisatorisk plassert i virksomheten Familie og helse. Du vil inngå i tverrfaglig samarbeid med ansatte som har bred tverrfaglig kompetanse.

Frøya kommune gjennomfører nå et stort folkehelseprosjekt rettet mot barn og unge som har fått navnet «Det trengs ei hel øy for å oppdra et barn», eller ØYA på folkemunne. Dette prosjektet er fundamentert i tverrsektoriell samhandling og har som hovedmål å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. For mer info om denne satsningen https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/programmet/foredrag-og-nyheter—til-og-med-varen-2018/

I tillegg er Frøya kommune en av tolv kommuner i Norge som får være med pilotprosjekt 0-24 prosjektet som har som mål å gi utsatte barn og unge hjelp så tidlig som mulig. 

Gjennom bedre samordnede tjenester skal utsatte barn og unge under 24 år og deres familier får tilpasset, tidlig og helhetlig hjelp. For å få dette til må vi styrke samarbeidet med barna, ungdommene og deres familier, og mellom ulike sektorer, forvaltningsnivåer, tjenester og profesjoner. For mer info om denne satsningen https://0-24-samarbeidet.no/prosjekt/pilot-for-programfinansiering/

Vi ønsker at du som psykolog skal være med å utvikle psykologers rolle i tjenesteapparatet i kommunen, i tråd med overordnede satsninger for Frøya kommune. Frøya kommune har ikke tidligere hatt psykolog, og dette er en nyopprettet stilling som ikke er ferdig utformet. Her har den som blir tilsatt store muligheter til å være med å forme stillingen i tett samarbeid med ledelse, kommuneoverlege og ansatte som arbeidet på psykisk helse- og rusfeltet. Stillingene medfører stor grad av selvstendighet, og du har gode muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag. 

Arbeidsoppgaver
 • Bidrar til å styrke det samlede kommunale arbeidet på psykisk helse- og rusfeltet.
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn og unge i kommunen generelt, samt styrke kommunens målrettede forebyggende innsats mot barn og unge som står i fare for å utvikle eller har utviklet psykiske vansker.
 • Deltar i overordnet planarbeid for virksomheten.
 • Fokus på tjenesteutvikling.
 • Kompetanseheving, opplæring og veiledning av ansatte i hjelpetjenestene.
 • Bringe psykisk helse-perspektivet inn i tjenester som ikke består av helsepersonell, men som arbeider med barn og unge hvor gode relasjoner er helt sentralt.
 • Veiledning av foreldregrupper, foredrag og informasjons formidling til innbyggerne.
 • Kartlegging og observasjon uten at det trenger å ha et diagnostisk formål.
 • Arbeide på individ-, gruppe- og systemnivå.
 • Samarbeide med andre tjenester internt og eksternt.
Kvalifikasjonskrav
 • Godkjent psykologutdannelse med norsk autorisasjon.
 • Interessert i å utvikle/videreutvikle kommunale lavterskeltilbud.
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Har gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig.
 • Er løsningsorientert, positiv og lojal.
 • Har evne til å jobbe selvstendig.
 • Er engasjert og har interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid.
 • Førerkort klasse B.
 • Godkjent politiattest.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt gjennom intervju og referanseinnhenting

Vi tilbyr
 • Gi konkurransedyktig lønn for psykologer.
 • Legge til rette for spesialisering.
 • Legge til rette for faglig påfyll, veiledning og deltakelse i fagnettverk etc.
 • Tett samarbeid med vår kommuneoverlege i kommunes folkehelsearbeid.
 • Være behjelpelig med bolig.
 • God pensjons- og forsikringsordning.
 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.
 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift.
 • Heltidskultur i fokus.
Spørsmål om stillingen

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:

Torny Dahlø Sørlie – Virksomhetsleder Familie og Helse
Tornylilliandahlo.sorlie@froya.kommune.no
Mob: 974 98 711

Eller Avdelingsleder Anita Kristiansen
Anita.Kristiansen@froya.kommune.no
Mob: 99402448

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Søknaden sendes elektronisk på jobbnorge.no
Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.