Sykepleiere søkes til Tingvoll sykehjem

 • by

Kort om stillingene:

Har du lyst til å gjøre en forskjell i din arbeidshverdag? Har du lyst til å bidra med din kompetanse til å videreutvikle våre sykehjemstjenester? Da ønsker vi deg velkommen til oss!

I kommunehelsetjenesten får du bruk for mange av sykepleierens kunnskaper og ferdigheter innen bl. a intravenøs behandling, legemiddelhåndtering, legevisitt, tverrfaglig samarbeid, palliativ behandling og mye annet spennende. Vi har et pasientnært fokus og søker et godt samarbeid med pårørende. 

Vi har fast fagdag for sykepleiergruppen i turnusen vår. Muligheter for faglig utvikling med egne digitale forelesninger etter ønske. Vi har fokus på legemiddelhåndtering og kan tilby videreutdanning innen Trygg legemiddelhåndtering i samarbeid med Høgskolen i Molde. Vi har sykkelvogn som vi bruker for å ta pasientene våre med på tur i nærområdet.

Tingvoll Sykehjem har 18 pasientrom fordelt på to etasjer. Vi har pasienter på langtidsopphold og som er innom på rehabiliterings – observasjons- eller korttidsopphold. Sykehjemmet er en del av Heldøgns tjeneste som i tillegg består av en avdeling for demens og psykogeriatri, Vonheim, kommunens institusjonskjøkken og aktivitetssenter.

Vi har ledig følgende faste stillinger som sykepleier ved Tingvoll sykehjem:

 • 100% stilling som sykepleier.
  Stillingen er i turnus med vakter dag/kveld og hver tredje helg.
 • 100% nattevaktstilling med arbeid hver tredje helg.

Oppgi i søknaden hvilke stillinger du søker på.

Arbeidsoppgaver:

Medansvar for å sikre at kommunens arbeid drives i tråd med lovverket

 • Medansvar for å sikre at beboere får nødvendig medisinsk oppfølging i samarbeid med institusjonslege
 • Medansvar for legemiddeladministrasjonen ved avdelingen/virksomheten
 • Medansvar for fagutvikling -samarbeid, veiledning og undervisning av kollegaer
 • Samarbeide med pårørende til våre pasienter
 • Samarbeide med nødvendige samarbeidsparter
 • Journalføring i elektronisk pasientjournal, Gerica
 • Medvirke til fagutvikling av tjenesten

Krav og ønsker til deg:

Formelle kompetansekrav:

 • Sykepleierutdanning med autorisasjon 

Ønsket kompetanse:

 • Praksis fra tilsvarende arbeid vil være en fordel
 • Grunnleggende dataferdigheter/erfaring med IT-verktøy
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Interesse og engasjement i forhold til fagfeltet

Personlige egenskaper:

 • Evner å takle en stressende arbeidsdag
 • Ønsker å lære noe nytt hver dag
 • Evner å være tydelig
 • Viser stort engasjement for det aktuelle arbeidsfeltet
 • Samarbeider godt med andre
 • Godt humør

Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt – “EIKR”

Språk:

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer med beboer og pårørende i fokus
 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kolleger som er stolte over egen arbeidsplass
 • Vi har egen trivselsgruppe blant de ansatte
 • Nattevaktstillegg for de som går natt
 • Ansettelse på kommunale vilkår
 • Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner
 • God pensjonsordning

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Kontaktpersoner:
May Helen Nordvik tlf: +47 99 53 76 18 mob: +47 99 53 76 18
Siri Holmeide Vangen tlf: +47 94 14 12 27 mob: +47 94 14 12 27

Søknadsfrist: 15.08.2021

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.

Bekreftede kopier eller originaler av attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vi ønsker deg velkommen som søker!