Skogbrukssjef til Sandnes kommune

 • by

Skogbrukssjef med ansvar for skog- og viltforvaltning – 2. gangs utlysing

Sandnes kommune har ledig drømmejobben for den rette personen — 100 % stilling som skogbrukssjef.

Sandnes kommune er den nest største skogbrukskommunen og den 4. største landbrukskommunen i fylket, kommunen har et totalareal på 1040,56 km2. Der det produktive skogarealet er 119 966 dekar og det ble i 2019 avvirk rundt 5 400m3. Det blir drevet jakt på alle hjortedyrene; elg, hjort, rådyr og villrein.

Vi skal pr i dag betjene to kontorsteder, Forsand kommunehus og Sandnes rådhus. Dette er en stilling som krever at du må mye ut for å treffe brukerne, dette innebærer stor fleksibilitet og ansvar — dette også med tanke på kontorsted.

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer interessante og selvstendige oppgaver innenfor skogbruks- og viltforvaltning, eksempelvis som veileder og pådriver innen skogbruket, behandle søknader om landbruksveier, godkjenninga av vald og tildele av fellingsløyver.

I dag er skogbrukssjefstillingen organisert i enheten landbruk, der du vil være i et fagmiljø med totalt 6 tilsette.

Kvalifikasjoner
 • Høyere skogfaglig utdannelse, primært masternivå fra NMBU eller tilsvarende kompetanse
 • Erfaring, kjennskap og interesse for viltforvaltning
 • Annen relevant utdanning fra universitet eller høyskole i kombinasjon med relevant erfaring kan tas i betraktning
 • Erfaring fra offentlig sektor tilleggs vekt
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, fleksibilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Du bør ha interesse for å sette deg inn i faglige problemstillinger, se sammenhenger, utfordringer og muligheter, og ha evner til å støtte og motivere næringen og den aktive eier
 • Vi ønsker en framtidsrettet og god tjeneste til brukerne, og at du bidrar til å utvikle landbruksnæringen på en konstruktiv måte
Vi tilbyr
 • Varierte og interessante oppgaver
 • Godt arbeidsmiljø sammen med dyktige medarbeidere
 • Konkurransedyktige betingelser og lønn etter avtale
Kontaktinformasjon

Brit Jorunn Haslemo, 51335263

Arbeidssted

Rådhusgata 1
4306 Sandnes

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sandnes kommune

Referansenr.:4412033605
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 22.08.2021