Informasjons- og beredskapsansvarlig til Vestvågøy kommune

  • by

Vestvågøy kommune har en ledig 100% fast stilling som rådgiver for informasjon og overordnet kommunal beredskap. Stillingen er tilknyttet næring, plan og utvikling (NPU), men vil ha et tett samarbeid med rådmann/kommunedirektør.

Arbeids- og ansvarsområde

– Overordnet ansvar for kommunens informasjons-, beredskaps- og kommunikasjonsarbeid.
– Samordning og koordinering av kommunens samlede arbeid med beredskap og samfunnssikkerhet.
– Ansvar for utvikling og implementering av strategier og tiltak for profilering, omdømmebygging og markedsføring av kommunen.
– Bistand til administrativ og politisk ledelse med råd og veiledning i beredskapsspørsmål, informasjons/-kommunikasjonsspørsmål og mediekontakt.
– Revisjon og vedlikehold av kommunens beredskapsplaner og ROS-analyser.
– Ansvar for kontakt med statsforvalter og direktorat i saker av beredskapsmessig betydning.
Ivaretakelse av sekretariatfunksjonen i kommunens kriseledelse i forbindelse med øvelser eller hendelser der kriseledelsen trer sammen.
– Oppdatering og vedlikehold av kommunens hjemmesider og deltakelse i sosiale medier.
– Redaktøransvar for kommunens nyhetsbrev.

Kvalifikasjonskrav

– Vi ønsker en informasjons- og beredskapsansvarlig som:
– Behersker formidling av kommunens oppgaver og tjenester på en enkel og engasjerende måte
– Har innsikt i kommunal forvaltning og forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon.
– Er synlig og tydelig, har høy gjennomføringsevne og som har sin styrke i samhandling og dialog.
– Er samfunnsengasjert og opptatt av å påvirke lokalsamfunnet til beste for innbyggerne.
– Har utdanning fra høyskole/universitet innenfor relevante fagområder.
– Har gode IKT-ferdigheter og erfaring med digitaliseringsprosesser.
– Er meget god til å formidle både skriftlig og muntlig på en tydelig og engasjerende måte.

Ved ansettelse vil man i særlig grad vektlegge personlige egenskaper, systemforståelse, pedagogiske ferdigheter og god samarbeidsevne.

Vi kan tilby

– En utfordrende og spennende stilling som har en nøkkelrolle i utviklingen av kommunens informasjons- og kommunikasjonsområde samt beredskapsarbeid.
– Lønn etter avtale.
– Flyttegodtgjørelse.
– Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger.
– Velferdstiltak, blant annet treningsavtale.
– Godt fagmiljø der du kan være med på å utvikle kommunens tjenester.
– Engasjerte og dyktige medarbeidere.

Våre verdier:
– En åpen og raus kommune
– En kommune med mangfold
– Vi møter hverandre med respekt og tillit

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Vestvågøy kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Kontakter:
Ragnhild Sæbø – Brannsjef
E-post ragnhild.saeboe@vestvagoy.kommune.no
Mobil: 76056112 Arbeid 76056112

Karl E. Nystad – Enhetsleder
E-post: karl.erik.nystad@vestvagoy.kommune.no
Mobil: 99284496

Søknadsfrist: 15.08.2021

Søknad sendes

Vestvågøy kommune benytter elektronisk søkeprosess og oppfordrer søkere til å benytte elektronisk søknad.
Det er ikke mulig å legge ved vedlegg til søknaden. Dokumentasjon må tas med dersom du blir invitert til intervju.
Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli kontaktet dersom du har bedt om unntak.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-13-1024x683.png