Avdelingsingeniør/-leder bygg og prosjektleder til Midtre Gauldal kommune

 • by
Ledige stillinger innenfor eiendom og kommunalteknikk i Midtre Gauldal

Vil du være med oss når vi skal modernisere og sikre en framtidsrettet forvaltning av kommunens eiendommer og bygninger? Eller vil du være med oss i gjennomføringen av spennende prosjekter innenfor området bygg, vei, vann og avløp?

Midtre Gauldal skal i nærmeste framtid gjennomføre et omfattende plan- og strategiarbeid på området bygg- og veiforvaltning, og det skal gjennomføres ulike typer prosjekter innenfor området eiendom- og kommunalteknikk. Nye planer og strategier skal sikre en mer helhetlig og forutsigbar forvaltning av kommunens ressurser på dette området.

For å bidra i dette arbeidet søker vi etter to nye medarbeidere i 100 % stilling:

 1. Avdelingsingeniør/-leder bygg (fast stilling)
 2. Prosjektleder for gjennomføring av ulike typer prosjekter innenfor området bygg/VVA (3-årig engasjement)

Stillingene vil være organisatorisk tilknyttet enhet for eiendom og kommunalteknikk. Enheten har et bredt sammensatt fagmiljø med ansvar for forvaltning og drift av kommunens eiendommer, prosjekt- og byggeledelse ved nybygging og ombygginger, samt for det kommunaltekniske området (vei, vann og avløp) og diverse andre tekniske tjenester.

Avdelingsingeniør/-leder bygg (stillings-ID: 1383)

Hovedarbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av kommunens driftsavdeling for kommunale bygg, herunder personal- og økonomiansvar for driftsoperatører og renholdspersonale
 • Forvaltning, drift og vedlikehold for kommunens bygningsmasse
 • Utvikling og byggeledelse ved rehabilitering av bestående bygningsmasse og samarbeid med prosjektleder bygg/VVA
 • Etablering og ajourhold av tegningsarkiv
 • Helse, miljø og sikkerhet og internkontroll for arbeidsområdet
 • Saksbehandling, inklusive for politiske utvalg

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav

 • Minst 3-årig relevant høgskole/universitetsutdanning innenfor fagfeltet.
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring vil være en fordel, men ikke et absolutt krav.
 • God kunnskap om IKT som verktøy for planlegging, styring og kommunikasjon
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Erfaring/praksis

 • Erfaring med arbeid innenfor relevante fagområder i offentlig eller privat sektor er ønskelig, men nyutdannede oppfordres også til å søke.
 • Praksis/erfaring innenfor fagområdet bygg vil bli vektlagt.
 • Erfaring med bruk av digitale planleggings- og prosjekteringsverktøy

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • er entusiastisk
 • er utviklingsorientert og opptatt av forbedringsarbeid
 • er opptatt av kvalitet og driftseffektivitet
 • som vil være med på å skape gode forutsetninger for at alle medarbeidere og kollegaer kan arbeide systematisk og målrettet til beste for kommunens innbyggere
 • jobber systematisk og har gjennomføringskraft samtidig som du er serviceinnstilt
 • bidrar aktivt til et tett og godt samarbeid med øvrige kommunale enheter om oppfølging av politiske vedtak og slik at innbyggerne opplever en samkjørt kommune

Prosjektleder bygg og VVA (stillings-ID: 1384)

Hovedarbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse, planlegging og administrasjon av VA-entrepriser og omfattende investeringsoppgaver innenfor bygg
 • Framdrifts- og økonomistyring av store og mindre prosjekt
 • Anbudsarbeid og kontrahering
 • Oppfølging av SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) i alle faser av prosjektene
 • Kvalitetssikre prosjektering og utførelse i alle faser av prosjektene
 • Håndtering av eventuelle endringer, forsinkelser og overskridelser
 • Lede eller delta i utredninger og mulighetsstudier innenfor drift og vedlikehold
 • Ansvar og arbeidsoppgaver kan til en viss grad tilpasses kompetanse og interesser
 • Forefallende oppgaver som tilfaller eiendom og kommunalteknikk på området bygg og VVA

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav

 • Minst 3-årig relevant høgskole/universitetsutdanning gjerne innenfor fagfeltene bygg /VVA/prosjektledelse/økonomi
 • Formell kompetanse i prosjektledelse vil være en fordel, men ikke et absolutt krav
 • God kunnskap om IKT som verktøy for planlegging, styring og kommunikasjon
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Erfaring/praksis

 • Erfaring med prosjektledelse
 • God kjennskap til innkjøpsreglementet for offentlig sektor
 • Erfaring fra arbeid innen SHA og risikostyring
 • Erfaring fra kommunal sektor vil være en fordel, men ikke et absolutt krav

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • er opptatt av kvalitet og brukertilfredshet
 • er tydelig når du kommuniserer med kollegaer og eksterne samarbeidsparter og er opptatt av godt samarbeid
 • er serviceinnstilt
 • er en pådriver og har god gjennomføringskraft
 • er systematisk

For begge stillingene tilbyr vi:

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Et arbeidsmiljø preget av høyt tempo og faglig kompetente medarbeidere
 • Variasjonsmulighet mellom selvstendig arbeid og teamarbeid
 • Lønn i hht. til gjeldende avtaler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Dersom du er interessert i begge stillingene holder det at du sender inn søknad bare på den ene og oppgir i søknaden at du er interessert i begge stillingene.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til konstituert enhetsleder Bodil Brå Alsvik, tlf. 91311248 eller avdelingsingeniør VVA Marit Kristin Krogstad, tlf. 91747238.

Søk stillingene her!

Søknadsfrist 08. august 2021