Leger i helsehus og sykehjem, to faste stillinger 100 % og ledige vikariater

  • by
Leger i helsehus og sykehjem, to faste stillinger 100 % og ledige vikariater- Virksomhet helse

Virksomhet helse består av team kommunale legetjenester, team legevakt, team samfunnshelse, team koronatestsenter, samt kommuneoverleger. Kommunen har tilrettelagt for fast ansatte leger i de fleste offentlige oppgaver og alle kommunens fast ansatte leger er ansatt i virksomhet helse, noe som sikrer et godt fagmiljø. Team kommunale legetjenester består av legetjenestene i helsehus, sykehjem, demensteam, familiesentrene, fengselshelsetjenesten og LIS1 kandidatene. Det er til dette teamet vi søker nye kollegaer.

Kommunen har 6 sykehjem med totalt 455 langtidsplasser. Det er per i dag tilknyttet 4,8 legestilling til sykehjemmene.
Helsehuset har 85 korttidsplasser inkludert kommunal akuttdøgnavdeling (KAD), palliative plasser og
rehabiliteringsplasser. Det er per i dag 6.4 legestilling tilknyttet Helsehuset.

Stillinger / Arbeidsoppgaver

Vi søker nå to leger i 100 % faste stillinger. Vi har også ledige vikariater av ulik lengde. Stillingene er ledig fra august eller etter avtale.
Både de faste stillingene og vikariatene er først og fremst tilknyttet Helsehuset og sykehjem. Det må påregnes noe rotasjon mellom sykehjem/helsehus og ulike avdelinger. Andre legeoppgaver i teamet kan også bli aktuelt. Arbeidstid dagtid hverdager med vaktordning på dagtid i helg og høytider.

Oppgavene omfatter utredning, behandling og oppfølging av pasienter, inkludert samarbeid med pårørende. Det er tett samarbeid med dyktig og engasjert helsepersonell på avdelingene. Det er varierte og interessante utfordringer i pasientarbeidet. I tillegg vil legene bidra i internundervisning og fagutviklingen. Legene er en del av et felles kollegium som veileder, støtter og dekker for hverandre ved fravær.

Det bemannes etter legeforeningens norm, noe høyere på Helsehuset grunnet kortere liggetid. Kommunen har vedtatt en fagplan for legetjenestene med tiltak som skal utvikles de neste årene. Tjenestene er i kontinuerlig utvikling og som lege i teamet er du aktiv bidragsyter i utviklingen.
Fagsystemet Gerica benyttes som elektronisk pasientjournal.

Krav til utdanning

– Stillingene krever norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS1 tjeneste.
– Erfaring fra legearbeid i helsehus og/eller sykehjem er en fordel. Relevant klinisk erfaring vil også
vektlegges, eksempelvis fra allmennmedisin, indremedisin eller geriatri.
– Leger uten gjennomført LIS1 tjeneste blir vudert for vikariatene.

Personlig egenskaper

– Vi ser etter dyktige klinikere som ønsker å bidra til fag- og kvalitetsutvikling av de kommunale legetjenestene og
kommunens helse og omsorgstjenester. Stillingene krever evne til å jobbe selvstendig, men også gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og instanser, og en løsningsorientert tilnærming til beste for pasientene.
– God muntlig og skriftlig framstillingsevne er nødvendig.
– Fleksibilitet, samarbeidsevner og personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr

– Lønn etter kommunal lønnsstige.
– Gode pensjons- og forsikringsordninger.
– Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin eller annen relevant kompetanseutvikling.
– Mulighet for overlegepermisjon etter gitte kriterier.
– Hyggelig kollegium i et større legemiljø.

Kontakt

Karianne Jenseg Bergman – Virksomhetsleder
E-post: karianne-jenseg.bergman@sarpsborg.com
Mobil: 404 48 054

Søknad sendes her

Søknadsfrist: 31.08.2021

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd