Spesialsykepleier innen psykisk helsevern – Vardø kommune

  • by

Vi har ledig 100% stilling som psykiatrisk sykepleier i psykiatritjenesten. Men vi ser og velvillig på andre med minst 3 årig relevant høyskole utdanning. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Psykitritjenesten består av 2 årsverk psykiatrisk sykepleier/miljøterapeut og 1 årsverk fagarbeider. Psykiatritjenesten er rettet mot voksne og barn og unge. Tjensten er og rettet mot rus/psykiatri. Psykiatritjenesten er en del av familieavdelingen og samarbeider tett med kommunens øvrige tjenester for målguppen.

Vi søker en medarbeider som:

– Er utadvent, initiativrik og løsningsorientert
– Har erfaring fra lignende type arbeid
– Har gode samarbeidsevner
– Har evne til å arbeide selvstendig
– Trives med ansvar og utfordringer

Kvalifikasjonskrav:

– Norsk autorisasjon som spesialsykepleier innenfor psykisk helsevern, eventuell annen relevant utdanning over 3 årig høyskole
– Evne til god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
– Tilfredsstillende politiattest må forevises før tilsetting. Politiattesten kan ikke være eldre en 3 måneder.

Sentrale arbeidsoppgaver

– Støttesamtaler og oppfølging av brukere av tjenesten
– Veiledning til andre fag grupper
– Medlem av kriseteamet i Vardø kommune
– Elektronisk journalføring og dokumentasjon i tjenesten
– Tverrfaglig samarbeid

Vardø kommune kan tilby

– En spennende og utviklende jobb i en solid kommune.
– Konkurransedyktige betingelser.
– IA bedrift med godt tilrettelagte ordninger.
– Gunstig pensjonsordninger.
– Spennende oppgaver i en hektisk hverdag.
– Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivning av studielån og lavere personskatt. Nedskrivning av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000,- pr.år.

Lønn og tilsettingsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder 6 måneders prøvetid.

Søknad og vitnemål

Dersom du kommer til intervju, tar du med deg godkjente vitnemål. Vi har desverre ikke mulighet til å returnere innsendte vitnemål.

Vardø Kommune benytter elektronisk søkeprossess, og ber deg søke elektronisk.
Bare elektroniske søknader vil bli behandlet.

Kontakt:
Inghild Ridola – Enhetsleder
E-post: inghild.ridola@vardo.kommune.no
Mobil: 47641558

Søknadsfrist: 31.08.2021

Offentlig søkeliste

Vardø Kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av offentlighetsloven.