Avdelingsleder Kruttverket/Rotnesbeitet – Nittedal kommune

  • by

Bli kjent med Nittedal Kommune

Er du en leder som liker å gjøre medarbeiderne dine gode og som har hjertet godt plassert i faget? Da vil vi høre fra deg!

Vi har ledig stilling som avdelingsleder på to av våre borettslag som åpnet i henholdsvis 2013 og 2014. 

I Kruttverket og Rotnesbeitet borettslag bor det mennesker med varierende funksjonsnedsettelser som eier sin egen leilighet i borettslaget. Flere av tjenestemottakerne er i arbeid og er aktive på fritiden. Det er etablert et styre i hvert borettslag som ledes av pårørende. Det er et tett samarbeid mellom styret på borettslaget og avdelingsleder som fungerer godt.

Du vil få ansvaret for å lede to avdelinger med ansatte (ca.16 årsverk)  som er engasjerte, profesjonelle og faglig sterke. Du liker å gjøre andre gode, lage systemer og være en god leder og rollemodell. Du vil lede et team på tvers av avdelingene som jobber og samarbeider mot felles mål.

Vi har fagleder på hver avdeling som har tydelige ansvars- og arbeidsoppgaver på avdelingen og som samarbeider tett med avdelingsleder.

Stillingen er organisert i enhet for tilrettelagte tjenester som har ansvaret for totalt ni avdelinger som yter tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette inkluderer avlastningssenter og Stammen aktivitetshus.

Som avdelingsleder i tilrettelagte tjenester vil du inngå i et lederteam som er støttende og samarbeider godt. Vi har fokus på felles strategier og resultatmål, og vi har etablert lederstøtte og kollegaveiledning som du vil dra nytte av.


I Nittedal blir du hørt som medarbeider, og får mulighet til å delta på spennende utviklingsarbeid. 

Vår visjon er; rom for alle med blikk for den enkelte 
Se link til vår Facebook side; https://www.facebook.com/tilrettelagtetjenesterNittedal/

Ta gjerne kontakt for en prat! 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Kommunen har et personalpolitisk mål om: – å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, – å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, -å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne,- å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering. Politiattest må foreligge før tiltredelse. Vi vil også opplyse om at Nittedal kommune fra 2017 er en tobakksfri kommune. Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere. 

Arbeidsoppgaver

– Tett samarbeid og dialog med pårørende
– Bidra til et godt samarbeidsklima på avdelingen 
– Utarbeidelse av turnus og struktur på avdelingen 
– Ledelse og personalansvar
– Koordinering og ansvar for drift av avdelingen
– Budsjett- og resultatansvar for avdelingen
– Ivareta arbeidspolitiske føringer
– Ivareta etiske, faglige og juridiske forhold ved avdelingen

Kvalifikasjoner

– Bachelor innenfor helse- og sosial, fortrinnsvis vernepleier
– Lederutdanning, kan fravikes ved lang erfaring som leder
– Ledererfaring
– Erfaring med turnusplanlegging, fortrinnsvis Notus
– Ønskelig med erfaring med brukergruppen 

Personlige egenskaper

– Opptatt av å gjøre andre gode
– Godt humør
– Initiativrik og trygg i lederrollen 
– Endringsvillig
– Opptatt av relasjonsbygging
– Tydelig og god til å organisere
– Ønskelig med veiledningskompetanse 
– Selvstendig og ansvarsbevisst
– Fleksibel 

Vi tilbyr

– Lønn etter avtale 
– Deltagelse i et godt og utviklende lederteam i enheten
– Lederstøtte og kollegaveiledning
– En innovativ kommune med satsning på fag og gode tjenester
– Gode forsikrings- og pensjonsordninger
– Bedriftshelsetjeneste
– Fleksibel arbeidstid

Spørsmål om stillingen:
Hanne Skjemstad – Enhetsleder
Telefon 450 23 819

Søk stillingen her!

Søknadsfrist: 31.08.2021

Om arbeidsgiveren

Nittedal kommune har ca. 25.000 innbyggere og ligger 20 minutter fra Oslo sentrum i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.