Kommunikasjons- og omdømmerådgiver til Notodden kommune

 • by
Kommunikasjons- og omdømmerådgiver med lederansvar

Spennende stilling med ansvar for kommunikasjon, innbyggerdialog, omdømme og dokumentsenter

Har du lyst på en jobb der du kan gjøre en forskjell? Notodden kommune har et spesielt samfunnsoppdrag hvor vi forvalter fellesskapets verdier og leverer tjenester til det beste for våre innbyggere. I tillegg til å levere tjenester så driver vi samfunnsutvikling, tjenesteutvikling og utvikling av lokaldemokratiet. I denne stillingen vil du være med på å skape resultater av betyning for fremtiden.

Vi søker en komminikasjonsrådgiver som også kan ta lederansvar for vår “kommunikasjonsavdeling” bestående av servicetorg og dokumentsenter.

Brenner du for å skape endringer, påvirke, utvikle og forbedre? Har du evnen til å skape tillit? Har du gode ferdigheter innen kommunikasjon? Har du gode lederegenskaper? I så tilfelle er dette jobben for deg. Kommunikasjon er et grunnleggende virkemiddel for at vi som kommune skal lykkes med samfunnsoppdraget og ha dialog med de vi er til for – våre innbyggere.

En kvalitativ innbyggerdialog er avgjørende for at vi som kommune skal kunne bygge tillit og et godt omdømme. Det er viktig for identiteten til våre innbyggere og det er viktig for at vi skal kunne øke egen bosteds- og næringsaktivitet. Du vil få et tydelig ansvar for dette arbeidet.

I stillingen vil du få en spennende, hektisk og variert arbeidshverdag.  Du vil jobbe med alt fra innholdsproduksjon som å skrive artikler og å oppdatere, utarbeide og publisere innhold på intranett, internett og sosiale medier, til deltagelse og utvikling av overordnede planer i tillegg til å drive prosessledelse. Arbeidsdagen kan være hektisk, så du bør ha evnen til å jobbe under tidspress. Vi liker å være i forkant – ikke i etterkant, og du vil være en nøkkelperson for at vi skal klare det. Du vil samarbeide med og være en rådgiver for hele organisasjonen så din sosiale kompetanse er viktig. Sammen skal vi gjøre en forskjell.

Vil du vite mer om det å jobbe og bo i Notodden se her: https://www.notodden.kommune.no/kommunen-vaar

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å bygge Notodden kommunes omdømme, tillit, troverdighet og skape endring med kommunikasjon som virkemiddel
 • Utvikling, drift og innholdsproduksjon på kommunens nettside og øvrige kanaler i samarbeid med de ulike seksjoner
 • Utforme budskap, skrive tekster og lage presentasjoner inkludert språkvask
 • Intern støtte, veiledning og rådgivning innen kommunikasjonsfeltet
 • Medieovervåkning, evaluering og analyse av kommunikasjonstiltak
 • Utvikling av fagområdene tilknyttet kommunikasjon
 • Resultatansvar i henhold til fastsatte mål 
 • Sikre god kommunikasjon ved hendelser
 • Politisk saksbehandling
 • Være en pådriver i arbeidet med innovasjon og digital transformasjon

Du vil inngå i rådmannens utvidede ledergruppe og vil i denne forbindelse i tillegg løse varierte oppgaver og prosjekter som en del av kommunens lederkorps.  

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning gjerne innen kommunikasjon og medievitenskap, statsvitenskap, samfunnsfag eller journalistikk. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Høy digital kompetanse og forståelse for hvordan bruke denne i tjenesteutviklig
 • Meget gode skriveferdigheter svært godt og presist språk og god muntlig formidlingsevne

 Det er videre ønskelig og en fordel om du har;

 • Erfaring med klarspråk, skrive for web og med utvikling av nettsted
 • Erfaring med innholdsproduksjon – gjerne både tekst, film, foto, grafikk og redigering
 • Erfaring med å lede medarbeidere, team eller prosjekter
 • God forståelse av samspillet mellom politikk, fag og medier
 • Erfaring med mediehåndtering
 • Kunnskaper om sosiale medier med relevante verktøy
 • Erfaring fra offentlig virksomhet innen arkiv, postmottak, servicetorg eller kommunikasjon

Personlige egenskaper

 • Du skaper gode relasjoner, nettverk og samhandler lett med andre
 • Du liker å være en motivator og klarer å skape endringsbegeistring
 • Du er strategisk anlagt og evner å se helhet
 • Du har stor arbeidskapasitet og er ambisiøs på vegne av deg selv og organisasjonen
 • Du har evne til å jobbe systematisk og målrettet, både selvstendig og i team
 • Du jobber selvstendig, med flere oppgaver parallelt, og har gjennomføringsevne
 • Du er fleksibel, kreativ, initiativrik og utviklingsorientert
 • Du evner å veksle mellom ulike oppgaver, både langsiktige oppgaver og hasteoppdrag

Vi ser etter en nysgjerrig og samfunnsorientert kollega som med sitt vinnende vesen legger grunnlaget for godt samarbeid og gode relasjoner. Personlig egnethet vektlegges høyt.

Vi tilbyr

 • Spennende, varierte og utfordrende oppgaver med muligheter for å skape resultater
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • God forsikring- og pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Søknad sendes

Søknad sendes elektronisk.

Kontaktperson:
Per Sturla Wærnes tlf: +47 35015000 mob: +47 90686669

Søknadsfrist: 31.08.2021

Søkere som ønsker å unntas offentlighet, må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vurderes i henhold til Offentlighetslovens bestemmelser. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søkeren bli kontaktet før en eventuell offentliggjøring.

Bilder fra Notodden kommune:

Foto Sondre Berget
Foto KJH