Rektor til Tustna barne- og ungdomsskole – Aure kommune

  • by

Tustna barne- og ungdomsskole har ledig fast stilling som rektor med tiltredelse etter avtale.
Rektor er øverste leder ved skolen med delegert budsjett-, personal og faglig ansvar og er en ren administrativ stilling.
I tillegg til rektor har Sør-Tustna skole undervisningsinspektør med 40 % administrativ ressurs.
Rektor rapporterer til enhetsleder oppvekst og integrering som er nærmeste overordna.
Skolen har bokmål som målform. 

Beskrivelse
Tustna barne- og ungdomsskole ligger på Tømmervåg på Tustna i Aure kommune. Skolen er en 1.-10. trinn skole med 82 elever. Skolen har ca. 22 årsverk pedagogisk personale/assistenter.
Du finner mer informasjon om skolen på www.aure.kommune.no

Skolens satsingsområder er:
– Læringsløypa språk/skriv.
– IKT – Office 365 som verktøy på alle trinn.
– Inkluderende læringsmiljø, forebygging av mobbing.
– Kollegalæring og kollegaveiledning. 

Ønskede kvalifikasjoner
– Må ha relevant pedagogisk utdanning fra høyskole eller universitet og erfaring fra undervisning i grunnskolen.
– Skolelederutdanning vil bli vektlagt.

Ønskede personlige egenskaper
Kommunen ønsker en rektor som:
-er utviklingsorientert, tydelig og samlende og har erfaring fra endringsarbeid.
-kan videreføre satsingsområdene til skolen og kommunen, samt de nasjonale satsingsområdene.
-har evne og vilje til å lede et dyktig fagpersonale og bidra til utviklingen av skolen som lærende organisasjon.
-har pedagogisk engasjement og et sterkt fokus på gode læringsresultater og et godt læringsmiljø.
– har en inspirerende, motiverende og engasjerende lederstil.
– har forståelse for sammenhengen mellom eget lederskap og elevenes læringsutbytte.
– har gjennomføringsevne, god økonomiforståelse og kan jobbe strukturert og målrettet i tråd med kommunens mål og visjoner.
– vil være en aktiv bidragsyter i utviklingen av skolene i Aure.
-som legger vekt på å skape gode samarbeidsrelasjoner, både internt og i forhold til eksterne samarbeidspartnere. 

Vi kan tilby
 En kommune som er utviklingsorientert og opptatt av kvalitet i elevenes læring.
-Utfordrende oppgaver i et aktivt og utviklende arbeidsmiljø.
– Stor bredde i arbeidsoppgaver.
– Støtte til å gjennomføre rektorutdanningen eller annen relevant skolelederutdanning i løpet av de to første årene i stillingen.
-Et godt og fast kollegafelleskap i rektorkollegiet/ledergruppa oppvekst i kommunen.
-Gode, strukturerte samarbeidsforhold med de andre aktuelle etatene i kommunen.

Lønns- og arbeidsbetingelse
– Lønn etter avtale.

For mer informasjon kontakt: Eva Berg, Tlf: 93432462, E-post: eva.berg@aure.kommune.no

Søknadsfrist: 03.09.2021

Søknad sendes
Aure kommune godtar kun elektroniske søknader. (Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju).
Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetsloven § 25. 

Tilsetting skjer i h.h.t. enhver tid gjeldende lover, avtaler og regelverk.