Oppsynsmann VVA – Namsos kommune

 • by

Oppsynsmann vei, vann og avløp 100 % fast stilling

Namsos kommune – Kommunalteknikk

Namsos kommune, ved avdeling kommunalteknikk, søker etter oppsynsmann vei, vann og avløp. Arbeidssted vil være ved kommunens driftsavdeling i Hestmarka. Den som søker må like utfordringer, ha evne til å kunne tilegne seg nye kunnskaper, og kunne jobbe selvstendig. 

Aktuelle arbeidsområder :

 • Ansvar for drift og vedlikehold kommunale veger
 • Ansvar for innkjøp av forbruksmateriell
 • Oppfølging av innleide entreprenører, sommer og vinter
 • Oppfølging av utført arbeid i fbm. gravesøknader
 • Bistå og følge opp avdelingens HMS arbeid, vei, vann og avløp
 • Utføre de oppgaver som pålegges av overordnede til enhver tid.

Kvalifikasjoner:

 • Min. Teknisk fagskole, bygg/anlegg/kommunalteknikk
 • Dokumentert relevant erfaring og fagbrev innenfor fagområdet, kan evnt. kompensere for krav til utdanning.
 • Erfaring innen fagområdet drift- og vedlikehold av anlegg
 • Ledererfaring
 • Beherske data som arbeidsverktøy
 • Førerkort klasse B
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Engasjerte arbeidskollegaer
 • Lønn iht. avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Søkere må påregne å bli innkalt til intervju, og personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen.Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.Nåværende adresse og tlf.nr., samt eventuell sommeradresse og tlf.nr. bes oppgitt 

Søknad sendes: Søknad med CV sendes elektronisk under. Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

Link til søknadsskjema: Send søknad 

Søknadsfrist: 06.09.2021

For mer informasjon kontakt: Dagfinn Wagnild, Mobil +47 95017037, Epost: dagfinn.wagnild@namsos.kommune.no