Forvaltningsrevisor til Innlandet Revisjon IKS

 • by

Dyktig jurist, samfunnsviter eller økonom søkes!

Ønsker du faglige utfordringer, liker å arbeide selvstendig og har interesse for utredningsarbeid?

Forvaltningsrevisjon er en ekstern og uavhengig kontroll av kommunenes og fylkeskommunens virksomhet med målsetting om å bidra til læring og forbedring. Det undersøkes og vurderes om innbyggerne får tjenestene de har krav på og om ressursene forvaltes på en effektiv måte i samsvar med regelverk og kommunestyrets forutsetninger.

Kommunene og fylkeskommunen yter viktige tjenester til innbyggerne og forvalter store verdier. Forvaltningsrevisjon gir muligheter for fordypning innenfor ulike deler av kommunenes virksomhet som medfører at revisjonsarbeidet blir allsidig, utfordrende og meningsfylt.

 Arbeidsoppgaver

Planlegge og gjennomføre prosjekter innenfor forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Stillingen innebærer utstrakt kommunikasjon med administrativt og politisk nivå i kommunene.

Som jurist bil man også bidra med vurderinger av selskapets andre juridiske spørsmål.

Kvalifikasjoner:

Mastergrad innenfor jus, samfunnsvitenskap eller økonomi. 

Vi vektlegger:

 • Evne til å levere gode resultater innenfor frister og ressursrammer.
 • Evne til å arbeide selvstendig og samtidig god på samarbeid.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne.
 • God metodekompetanse, erfaring fra utredningsarbeid og kunnskap om offentlig forvaltning.
 • God IT- og systemforståelse samt interesse for digitalisering

Vi tilbyr:

 • Utfordrende, varierte og interessante arbeidsoppgaver.
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø med kompetente og trivelige kollegaer.
 • Faglig oppdatering og krav om etterutdanning.
 • Fleksibel organisasjon med kort vei til beslutningstaker og god involvering av ansatte.
 • Lønn etter avtale.
 • Fast stilling med pensjonsordning i KLP.

Det må påregnes noe reising og bruk av egen bil.

Kontakt:
Bjørg Hagen – Daglig leder
Mobil: 913 22 881

Reidun Grefsrud – Fagansvarlig forvaltningsrevisjon
Mobil: 951 36 962

Søknad sendes til: postmottak@irev.no

Søknadsfrist: 10.09.2021

Om arbeidsgiveren

Innlandet Revisjon IKS er et interkommunalt selskap som de senere årene har hatt en sterk utvikling og vekst. Vi er valgt som revisor og utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for våre eiere; 24 kommuner og Innlandet fylkeskommune. Selskapet har 16 ansatte innenfor regnskapsrevisjon og 9 ansatte innenfor forvaltningsrevisjon. Vi har hovedkontor på Lillehammer og kontorer på Gjøvik og Otta.