Sykepleier – 100 % fast hjemmetjenesten sone Meldal – Orkland kommune

 • by

Sykepleier – 100 % fast hjemmetjenesten sone Meldal

Hjemmetjenesten i Orkland har ledig stilling ved sone Meldal. Vi skal tilsette en dedikert medarbeider med framoverlent holdning og arbeidslyst. Enheten er stor og vi har sterkt fokus på faglig utvikling for å møte utfordringene i årene framover. Et eksempel på dette er satsning på tidlig oppdagelse av forverret tilstand, som er en spennende arbeidsmetode, der vi systematisk gjør målinger og observasjoner som leder til tiltak.  

Hjemmetjenesten består av om lag 300 ansatte, med tjenester fra livets start til livets slutt. Vi ivaretar en mangfoldig rolle med helsetjenester både i hjemmet, men også ved to institusjoner, henholdsvis Hamnahaugen helse og omsorgssenter og Snillfjord omsorgssenter. Enheten er inndelt i soner og har èn avdelingsleder for hver av de.  

Du er velkommen til å ta kontakt med våre ledere eller våre ansatte for å få mer kjennskap til stillingen og andre ting du måtte lure på.  

Hvem er du? 

 • Sykepleier med autorisasjon, annen relevant utdanning som vernepleier kan også være aktuelt.
 • Som sykepleier skal du først og fremst ivareta det totale sykepleiefaglige ansvaret for pasient og bruker, som blant annet innebærer stell og pleie.  
 • Du kommuniserer godt både skriftlig og muntlig og evner å være fleksibel og løsningsorientert. 
 • Du har gode kunnskaper i skriftlig dokumentasjon, relevant lovverk og bruk av IKT- verktøy. 
 • Du er engasjert og evner å både jobbe selvstendig og i team, samt kan bidra til å utvikle og forbedre tjenesten. 
 • I stillinger som innebærer helsetjenester i hjemmet må du ha sertifikat. Vi har en glimrende bilpark som da kan benyttes.
 • Du kan identifisere deg med og lar deg inspirere av kommunens verdigrunnlag: Modig, Klok og Nær 

Hva kan vi tilby? 

 • Spennende stilling i en enhet med sterkt fokus på utvikling og gode møter mellom mennesker 
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø 
 • Fokus på bruk av digitale verktøy og velferdsteknologi, her med løsninger som medisinsk avstandsoppfølging, kameratilsyn, elektroniske multidosedispensere og så videre.  
 • Fagutvikling og kompetanseheving i henhold til pasientsikkerhetsprogrammets program for tidlig oppdagelse av forverret tilstand og en tilpasset versjon av NEWS 
 • Forbedringsarbeid knyttet opp mot forskrift om ledelse og kvalitetsarbeid i helsetjenesten 
 • Opplæringsprogram der man tilknyttes en opplæringsansvarlig 
 • Positivt og godt etablert arbeidsmiljø 

Orkland kommune vil bidra til å redusere utenforskap og fremme inkludering av personer som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting, men politiattest skal ikke legges ved søknaden.

Ansettelse iht. gjeldende lover og regelverk.

Kontaktperson: Mari Hilstad tlf: +47 72494858

Søk stillingen her!

Søknadsfrist: 12.09.2021