Avdelingsleder enhet for hjemmetjenester – Flekkefjord kommune

 • by
Avdelingsleder enhet for hjemmetjenester i Flekkefjord kommune (vikariat med mulighet for fast)

Ledig 100 % stilling (vikariat med mulighet for fast ansettelse) som avdelingsleder i enhet for hjemmetjenester innen helse og velferd i Flekkefjord kommune.

Vi søker en leder som er redelig, engasjert og nyskapende.

Enhet for hjemmetjenester består av tre avdelinger med totalt 66 årsverk, og gir helsetjenester og praktisk bistand til de som bor i eget hjem. Tjenestene er behovsprøvd og tildeles etter helse- og omsorgstjenesteloven. Forvaltningsenheten behandler søknader og fatter vedtak. Tjenestene vi gir er hovedsakelig hjemmesykepleie, og hjemmehjelp. Vi gir hjelp til alle aldersgrupper, ikke bare eldre, og vi server hele kommunen. Enheten har 2 bemannede leilighetskomplekser med tilsammen 44 leiligheter. All hjelp tildeles etter en individuell og faglig vurdering. Vi har fokus på egenmestring, og har som mål at alle skal få bo hjemme lengst mulig, også med alvorlig sykdom. Tjenestene som gis blir vurdert og korrigert fortløpende. Det kreves at våre ansatte har faglig kompetanse siden flere av brukerne har store og sammensatte behov

Pr i dag gir Hjemmesykepleien helsehjelp til ca 180 hjemmeboende i alle aldre. Vi utfører ca 250 besøk i døgnet.
Blant satsningsområdene for enheten er implementering av «leve hele livet reformen», egenmestring, digitalisering og pårørendestøtte.
Som avdelingsleder vil du sammen med dyktige, selvstendige og engasjerte kolleger få mulighet til å lede en avdeling i stadig utvikling og endring. Avdelingsleder har ansvar for «penger, fag og folk» og er del av ledergruppen i hjemmetjenesten, hvor du vil få en sentral rolle i arbeidet med å planlegge, gjennomføre, evaluere og justere fremtidens helse- og omsorgstjeneste i Flekkefjord kommune.
Det er avgjørende at avdelingsleder er samarbeidsorientert og evner å se muligheter og løsninger på tvers. Det er også viktig at den som ansettes er opptatt av at tjenestene vi gir er virkningsfulle og bærekraftige på sikt.

Arbeidsoppgaver
 • Sikre at avdelingen leverer gode helsetjenester i henhold til gjeldende lover og faglige anbefalinger
 • Personalledelse
 • Bidra til at enheten holder de budsjettmessige rammene.
 • Sikre fag- og kvalitetsutvikling
 • Sikre brukermedvirkning og pårørendestøtte
 • Pådriver for å ta i bruk velferdsteknologi og digitale løsninger
 • Tverrfaglig samarbeid og samskaping med frivillighet og innbyggere
Kvalifikasjoner
 • Minimum 3- årig helsefaglig utdanning, fortrinnsvis som sykepleier.
 • Lederutdanning. Dokumentert ledererfaring og gode lederegenskaper kan kompensere for studiepoeng innen ledelse.
Personlige egenskaper
 • Fleksibel og omstillingsdyktig
 • Gode IKT kunnskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskaper og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Interesse for digitalisering, målstyring og samskaping
 • Takle utfordringer og finne gode løsninger.
 • Positiv og arbeidsvillig og ønske å bidra til et positivt arbeidsmiljø
Vi tilbyr

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Arbeidssted er Flekkefjord kommune. Du må kunne stille egen bil til disposisjon.
Det er ønskelig med snarlig tiltredelse, fortrinnsvis fra 1.11.2021.

Ansettelse på kommunale vilkår. Lønn etter avtale.

Kontaktinformasjon

Liv Karen Snerthammer, Enhetsleder, 46889522
Elin Loga, Avdelingsleder hjemmesykepleie, 48110997

Arbeidssted

Kirkegaten 50
4400 Flekkefjord

Søk på stillingen:Klikk her

Søknadsfrist: 15.09.2021