Økonomikonsulent, 100% fast, 2. gongsutlysing – Etne kommune

 • by

Etne kommune har ledig 100 % fast stilling ved økonomiavdelinga som konsulent innan Økonomi/Rekneskap/Fakturering.

Arbeidsoppgåver

 • Dagleg bilagshandsaming, avstemmingar, kontrollar, remittering o.a.
 • Kontering og attestering av leverandørfaktura, fakturahandsaming
 • Periodiske oppgjer og rapporteringar innan MVA, skattetrekk/arbeidsgjevaravgift
 • Fakturering og handsaming av avtalar
 • Delta aktivt i årsavslutning
 • Oppdatering av teknisk og praktisk materiell, handsama og administrera datautstyr og programvare som vedkjem økonomi

Kompetanse

 • Krav til høgare økonomisk utdanning, minimum bachelor
 • God rekneskaps- og økonomiforståing
 • Erfaring frå operativ rekneskapsføring eller fakturering
 • Gode datakunnskapar og systemforståing innan Excel, Word o.l.
 • God IT-kompetanse innan rekneskapssystem. Kjennskap til Visma Enterprise vil vera ein fordel
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar
Me søkjer ein person som:

 • Kan bidra til nytenking og er pådrivar til utviklingsarbeid, samt er løysingsorientert
 • Er analytisk, nøyaktig og har evne til å jobba systematisk
 • Har gode samarbeidsevner og likar å jobbe i team
 • Har stor arbeidskapasitet og som likar høgt tempo, då det til tider kan vera svært hektisk
 • Er utettervendt og positiv
 • Er ansvarsmedviten, sjølvstendig og påliteleg
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Er fleksibel på arbeidsoppgåvene

  Link til søknadsskjema: Send søknad 

  Søknadsfrist: 12.09.2021

  For mer informasjon kontakt: Filippo Ballarin, Tlf: +47 53758040, Mobil +47 95174206, Epost: filippo.ballarin@etne.kommune.no