Økonomisjef til Dyrøy kommune

 • by

Er du faglig dyktig, framoverlent og utviklingsorientert? Vi søker økonomisjef

De viktigste oppgavene vil være
 • Tilrettelegge tjenesteproduksjon, forvaltning og administrasjon
 • Overordnet ledelse, videreutvikle personalressursene
 • Ansvar for økonomiplan, årsbudsjett, regnskap, årsmelding og økonomirapportering
 • Lage beslutningsgrunnlag for politisk behandling
 • Initiere omstillings- og utviklingsarbeid
 • God saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak
 • Bidra til å bygge vårt omdømme og skape gode relasjoner
Faglig kompetanse
 • Relevant høyere utdanning fra høyskole- eller universitetsnivå
 • Ledererfaring fra offentlig eller privat sektor
 • Erfaring med økonomistyring
 • Kjennskap til kommunal forvaltning
Ønskede kvalifikasjoner
 • Du har god samfunnsforståelse, er selvstendig og ser muligheter
 • Du skal være en tydelig, synlig og initiativrik leder
 • Du kan lede i endring og omstilling
 • Du er strukturert, evner å jobbe systematisk og er handlingsorientert
 • Du har gode muntlige- og skriftlige fremstillingsevner 
 • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper, herunder evne til samarbeid
Vi kan tilby

Mulighet til å være med på å utvikle en kommune i en spennende region som satser!

Tiltredelse snarlig. Kan tilpasses. 

Lønn etter avtale. Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. Dyrøy kommune kan bidra til å formidle bolig og barnehageplass hvis behov. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Tore Uthaug (rådmann) på tlf. 40 40 01 25. 

Søk elektronisk via lenke på denne siden, “Søk stillingen”. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn.

Navn på søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Det vil bli foretatt intervju av søkere. Kopi av vitnemål/attester må leveres ved innkalling til intervju

Om Dyrøy kommune

Dyrøy kommune (nordsamisk: Divrráid suohkan) ligger i Troms og Finnmark. Den grenser i nordøst mot Sørreisa, og i sør mot Salangen. Over Tranøyfjorden og Solbergfjorden i nordøst ligger Senja kommune. Kommunen har om lag 1100 innbyggere, og det administrative senter ligger i Brøstadbotn. Nærmeste by er Finnsnes (4 mil). Kommunen har daglige anløp med hurtigbåt som trafikkerer mellom Harstad og Tromsø.

Kommunen har vært igjennom en drifts- og organisasjonsgjennomgang og har fra 2019 hatt sektororganisering med to kommunalsjefer for områdene: oppvekst og kompetanse og helse og omsorg. Rådmannen er kommunens øverste administrative leder med samordningsansvar for hele den kommunale virksomheten. 

Vil DU være med på reisen? Søk stillingen her!

Søknadsfrist 28.09.2021

Bilder fra Dyrøy kommune: