Jord- og skogbruksrådgiver, Kragerø kommune

 • by

Jord- og skogbruksrådgiver – 2.gangs utlysning

Vi har ledig 100 % fast stilling som rådgiver og saksbehandler knyttet til fagområdet jord-, skog og vilt.

Vi søker deg som er engasjert, kreativ, serviceinnstilt og løsningsorientert. Du er selvstendig, har gode samarbeidsevner og arbeider strukturert.

Du må ha interesse for landbruk i bred forstand, herav landbrukets rolle og plass i den totale samfunnsutviklingen.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Stillingen er organisert som en del av virksomhet for bygg og areal, og rapporterer til plan- og bygningssjef.

Landbruket er under kontinuerlig utvikling med ny teknologi og stort fokus på miljø og bærekraft. Jord og skogbruket i Kragerø er viktige næringer som bidrar med sysselsetting, verdiskapning og inntekter til kommunen. Som Jord- og skogbruksrådgiver blir du en viktig brikke i arbeidet med å ivareta og utvikle landbruket i Kragerø som helhet.

Ansvarsområder

 • Saksbehandling innenfor produksjonstilskudd og regionalt miljøprogram, velferdsordninger i landbruket, investeringssøknader i Innovasjon Norge og andre tilskuddsordninger
 • Rådgivning og veiledning til kommunens gårdbrukere, samt lag og foreninger.
 • Oppfølging av prosjekter, informasjon og tverrfaglig samarbeid
 • Skog, vilt og fiskeforvaltning
 • Utvalgte naturlandskap og konsesjonssaker
 • Saksforberedelse og saksbehandling til politisk utvalg
 • Stillingen kan tillegges andre oppgaver og prosjekter

Kvalifikasjoner

 • Høyskole/universitetsutdannelse på bachelornivå innen landbruksfag eller andre relevante fagområder
 • Annen relevant fagkompetanse i kombinasjon med praktisk erfaring kan veie opp for manglende formalkompetanse
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling er en fordel
 • Det er ønskelig med god kjennskap til jordloven og konsesjonsloven.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk.
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du har stor arbeidskapasitet og mestrer det å jobbe med mange oppgaver samtidig
 • Du har gode samarbeidsevner, og er serviceinnstilt
 • Du jobber strukturert og selvstendig
 • Du tar initiativ, ansvar og har gjennomføringsevne
 • Du er klar og tydelig i møte med kolleger, folkevalgte og brukere av tjenesten
 • Du har gode digitale ferdigheter

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver i et kompetent og trivelig arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling og samarbeid med andre fagdisipliner
 • Fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i offentlig pensjons- og forsikringsordning (KLP)

Det er 6 mnd. prøvetid i Kragerø kommune. Ansettelsen skjer for øvrig på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune.

Attester og vitnemål framlegges ved samtale/intervju.

Om arbeidsgiveren

Kragerø kommune ligger vakkert til ved kysten i Telemark med et mylder av øyer og skjær.
Mulighetene for friluftsliv i skjærgården og på fastlandet er enestående. Kommunen har i underkant av 10500 innbyggere og preges av et aktivt nærings- og kulturliv. Kommunen har
full barnehagedekning, et desentralisert grunnskoletilbud og videregående skole med et
variert tilbud. Innenfor en reisetid på en time når du en rekke større byer i regionen, samt
kommunikasjonsknutepunkter som flyplasser, fergeterminaler m.v.

Kontakt:
Grethe Krogstad – Bygningssjef
Mobil: 412 15 512

Søknadsfrist: 30.09.2021

Søk stillingen her!