Styrer i Nordvågen barnehage – Nordkapp kommune

 • by

Nordkapp kommune, Honningsvåg

Om stillingen

I Nordkapp kommune har vi ledig en 100 % fast stilling som styrer i en av våre barnehager. Arbeidsstedet er for tiden Nordvågen barnehage. Stillingen er ledig fra 01.12.2021, men tidligere startdato kan avtales.   

Nordvågen barnehage er en av tre kommunale barnehager i kommunen og ligger ca. 5 km. fra Honningsvåg sentrum. Barnehagen har to avdelinger med til sammen 27 barn i alderen 0-5 år. Styrer har daglig ansvar for barnehagen der det for tiden er 10 ansatte. Det arbeides i 3-delt turnus i barnehagens åpningstid. 

Arbeidsoppgaver
 • Styrer har enhetslederansvar for sin enhet
 • Styrer er faglig-, økonomisk- og administrativt ansvarlig for enheten
 • Styrer har personalansvar og overordnet ansvar for medarbeiderutvikling
 • Styrer koordinerer, samordner og er pådriver for vedtatte satsinger innenfor barnehageområdet
 • Styrer samarbeider om utviklingsprosesser i oppvekst, velferd og kultur
 • Styrer rapporterer til kommunalsjef oppvekst, velferd og kultur 
 • Det kan forekomme endringer i stillingens arbeidsoppgaver.
Kvalifikasjonskrav
 • Godkjent barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse 
 • Relevant ledererfaring 
 • Erfaring med økonomistyring
 • God kunnskap om relevant lov- og avtaleverk
 • Har kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser
 • Har gjerne erfaring fra tilsvarende arbeid i offentlig eller privat virksomhet
 • Har kjennskap til politiske beslutningsprosesser
 • Gode IKT-kunnskaper og ferdigheter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, muntlig minimum nivå A1 og skriftlig minimum nivå B1
 • Utvidet og tilfredsstillende politiattest må fremlegges før ansettelse.
Personlige egenskaper
 • Positiv og omgjengelig med evne til å skape motivasjon og godt samarbeid
 • Tydelig og løsningsorientert
 • Strategisk, målrettet og systematisk
 • Trives med utviklingsarbeid og deltar aktivt i endringsprosesser
 • Gode organisatoriske evner

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr
 • Trivelige kollegaer og en variert arbeidsdag
 • Godt arbeidsmiljø og tett foreldresamarbeid
 • Lønn etter tariffavtale. Medlemskap i pensjonskasse
 • Nedskrivning av studielån så lenge Stortinget bestemmer
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale
 • Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid
Spørsmål om stillingen

I søknaden bes det oppgitt minst to relevante referanser.

Det vil bli innkalt til intervju med aktuelle kandidater til stillingen. 

Søk stillingen her!

Søknadsfrist: 30.09.2021

Natur Nordkapp