Barnevernkonsulent – Hallingdal Barnevernteneste

 • by

ER DU KLAR FOR NYE OG SPENNANDE UTFORDRINGAR?

VI SKAL UTVIKLE FRAMTIDAS BARNEVERN I HALLINGDAL, BLIR DU MED PÅ LAGET?

Hallingdal barnevernteneste er ei interkommunal teneste for kommunane Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå, med Ål som vertskommune. Barneverntenesta er lokalisert sentralt på Ål.

Vi har ledig 2 X 100 % fast stilling – kontaktperson/barnevernkonsulent.

Tilsetting snarast.

Generelle kvalifikasjonar

 • Barnevernpedagog, sosionom eller anna relevant utdanning på høgskule- eller universitetsnivå
 • Gjerne erfaring frå barnevern
 • Erfaring frå arbeid med barn, unge og familiar
 • God skriftleg framstillingsevne, gjerne erfaring med sakshandsaming

Vi legg vekt på desse personlege eigenskapane:

 • Evne til å arbeide grundig, sjølvstendig og systematisk
 • Gode refleksjonsevner
 • Like å jobbe i team
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, like å jobbe i team
 • Møter andre menneske med ei respektfull og open haldning
 • Stå-på vilje
 • Positiv og godt humør

Vi tilbyr:

 • Eit spennande og proaktivt fagmiljø med fokus på framtidas barnevern
 • Godt arbeidsmiljø med mykje engasjement
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fagleg utvikling og vekst gjennom fagleg rettleiing og intern opplæring
 • Høve til vidareutdanning og sperialisering innan eit spennande fagfelt
 • Kommunal bolig
 • Løn etter avtale

Stillinga krev politiattest og førarkort. Vi har nokre tenestebilar, men det er likevel ønskeleg at den tilsette kan disponere eigen bil i enkelte anledningar.
Ved behov må arbeidstakar rekna med forskyving av arbeidstida.

Hallingdal barnevernteneste brukar dataprogrammet Familia som saksbehandlingsverktøy.

Kontaktpersonar:
Camilla Svanaasen Joranger mob: +47 91673968
Helene Sagabråten mob: +47 99157551
Ingunn Viko mob: +47 90949628

Søknadsfrist: 15.10.2021

Send søknad!

Presentasjonsfilm – Hallingdal barnevernteneste