GIS-rådgiver til Stjørdal kommune

 • by

Sektor areal og miljø har flerfaglig kompetanse og ansvar for plan-, bygg-, landbruk-, miljø-, kart- og geodatafag. Sektoren har omlag 34 ansatte. Vår GIS-rådgiver har funnet seg annen jobb og vi søker en etterfølger. Arbeidsoppgavene er varierte og spennende og omfatter arbeid med kartfestet informasjon i forbindelse med plandata, grunnkart, matrikkel ulike temadata mv. GIS-rådgiveren skal være en pådriver for å øke den tverrfaglige kommunikasjonen på kart, både innad i sektoren, men også mot andre fagenheter. Vi har vertskommunesamarbeid med Frosta kommune innenfor plan, byggesak, kart og geodata, som er i utvikling.

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til god dataflyt mellom plan, byggesak og kartforvaltning og organisasjonen som helhet 
 • GIS-oppgaver (analyser, temakart, bidra til digital medvirkning etc) 
 • Koordinering med andre fagenheter der det er behov
 • Ajourhold og drift av kommunens kartbaser 
 • Kontaktperson og administrator for kommunens kartportal og ha dialog med programvareleverandører
 • Intern veiledning og kursing 
 • Bidra til et godt kartgrunnlag som er lett å bruke for innbyggere og forvaltning
Kvalifikasjoner
 • Relevant bachelor eller mastergrad helst med spesialisering innenfor geomatikk 
 • Det er ønskelig med erfaring innenfor offentlig forvaltning og prosjektledelse
 • Erfaring kan kompensere for manglende utdanning 
 • Kunnskap om GIS verktøy
 • Innsikt i hvordan kartbaser er bygd opp og hvordan de forskjellige tilbydere og brukere av stedfestet informasjon samhandler for at dataene blir tilgjengelige internt og eksternt
 • Erfaring fra bruk av drone er en fordel
 • Det er en fordel med god kunnskap om utvekslingsformater som GML, FME og SOSI
Personlige egenskaper
 • Du er utviklingsorientert, selvstendig, og strukturert 
 • Du må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Gode samarbeidsevner er en forutsetning
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en kommune i vekst 
 • Flerfaglig miljø med høy kompetanse 
 • Fleksitid og lønn etter avtale 
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk.

Kontakt:
Geir Aspenes Sektorleder
Mobil: 41605327 E-post: geir.aspenes@stjordal.kommune.no

Søknadsfrist: 10.10.2021

Søk stillingen her!