Arkivleder til Nesodden kommune

 • by

Vil du jobbe som Nesodden kommunes nye arkivleder?

Digitalisering, utvikling og administrasjon, Nesodden kommune

Brenner du for å utvikle og drifte et moderne arkiv?

Vil du være en pådriver i Nesodden kommunes satsningsområde på digitalisering, hvor økt bruk av digitale prosesser og automatisering skal bidra til en effektivisering av arbeidsprosessene?

Som fagleder vil du bidra aktivt i dette arbeidet framover og sikre at dokumentasjonskravene ivaretas i henhold til rammene og mulighetene som ligger i lovverket. Kommunen arbeider kontinuerlig med å digitalisere informasjonsstrømmene og gjennomføre endringsprosesser som vil forbedre kommunens oppgaveløsning.

Stillingen er organisert i team Rådgivning og forvaltning som inngår i kommunalområde Digitalisering, utvikling og administrasjon. Kommunalområdet er teamorganisert og du vil jobbe tett sammen med medarbeidere i ulike team.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en engasjert og dyktig arkivleder som vil koordinere arbeidet ved vårt dokumentsenter og ha ansvar for å

 • sikre strategisk utvikling av dokumentasjonsforvaltning på tvers av enheter og fagfelt
 • sikre de arkivfaglige vurderingene i digitaliseringen av Nesodden kommune
 • ivareta en aktiv opplærings- og rådgiverrolle i organisasjonen innenfor fagområdet
 • sikre effektiv dokumentasjonsforvaltning, gode robuste tjenester og kompetent prosess-støtte

Arkivleders hovedoppgaver er for tiden:

 • Koordinere arbeidet i dokumentsenteret
 • Helhetlig ansvar for kommunens samlede arkivfunksjon og dokumentasjonsforvaltning
 • Overordnet ansvar for strategisk utvikling av arkivdannelse; være aktiv pådriver for nye løsninger som bidrar til effektivisering og nytenking
 • Systemeier for sak-/arkivsystemet WebSak, og ha både det arkivfaglige ansvaret knyttet til systemet og det operative ansvaret for selve driften av WebSak
 • Overordnet ansvar for å gi arkivfaglige instrukser, opplæring og veiledning på tvers av hele kommunen, for å sikre at gjeldende regelverk er kjent og etterfølges
 • Overordnet ansvar for de fysiske og historiske arkivene, innbefattet ansvar for fjernarkiver og depot
 • Løpende ivaretakelse av faste oppgaver innen post-, arkiv- og sakshåndtering i den daglige driften
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning innen eksempelvis arkiv, bibliotek- eller informasjonsfag, med arkivfaglig fordypning.
 • Erfaring fra arkivfaglig arbeid, spesielt ønskelig med erfaring fra kommunal eller offentlig sektor
 • Kunnskap om elektroniske sak- arkivsystemer, og generelt god digital kompetanse
 • Erfaring med prosjekt- og prosessledelse fra digitaliseringsprosjekter vil være et fortrinn
 • Inngående kjennskap til lover, forskrifter og retningslinjer knyttet til dokumentasjonsforvaltning og saksbehandling i kommunal eller offentlig sektor
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Personlige egenskaper
 • Har evnen til å jobbe selvstendig og som en del av et team
 • Er god til å dele kunnskap, motivere og inspirere for å oppnå gode resultater
 • Er systematisk, nøyaktig og har god ordenssans
 • Interesse for å jobbe med tjenesteutvikling
 • Liker å ha mange arbeidsoppgaverPersonlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
Vi tilbyr
 • Utfordrende oppgaver i en stor kommune som satser bredt på digitalisering
 • Mulighet til å være en pådriver innen fagområdet dokumentasjonsforvaltning, spesielt mht. utvikling innen digitalisering og automatisering
 • Mulighet for kompetanseutvikling
 • Offentlig tjenestepensjonsordning med gode låneordninger
 • Lønn etter avtale

Arbeidssted Nesoddtangen.

Oppstart etter avtale.

Kontakt:

Gro Myklebostad, Virksomhetsleder, 958 78 171
Torunn Friisk (Nesodden kommune), Virksomhetsleder, 986 07 569

Søk stillingen her!

Søknadsfrist 10.10.2021

This image has an empty alt attribute; its file name is image-4-1024x768.png