Psykolog 100% fast stilling – Farsund kommune

 • by

Forebygging og koordinering, Farsund kommune

Farsund kommune har i sin Folkehelse og likestillingsplan som målsetting at tjenestene våre skal jobbe forebyggende, målrettet, tverrsektorielt og koordinert til det beste for våre innbyggere.

For ytterligere å styrke det tverrfaglige arbeidet innen områdene tidlig innsats, forebygging og lavterskel/ frisklivstilbud er vi nå på jakt etter deg som er psykolog og som kan tenke deg å bli vår nye kollega.

Målgruppene vil være:

 • Utsatte barn og unge og deres familier
 • Voksne med sammensatte og komplekse behov for tjenester
 • Ansatte innen helse, omsorg, barnevern og oppvekst i fht veiledning

Arbeid på dagtid i ukedagene, 37,5 timers uke.

Hovedoppgaver:

 • Kartlegging av barn, unge og familier med fokus på tidlig innsats
 • Utredning, diagnostisering og oppfølging
 • Delta i det tverrsektorielle arbeidet innen områdene folkehelse og likestilling
 • Bidra i arbeidet med å videreutvikle kommunens tjenester med fokus på lavterskeltilbud, tidlig innsats og barn og unges psykiske helse
 • Veiledning og opplæring av ansatte i de ulike tjenestene
 • Deltakelse i ulike samarbeidsfora internt i kommunen og med eksterne parter
 • Lede små og store prosjekter knyttet til utvikling, utprøving og implementering av ulike tiltak
 • Evaluering av tiltak

Den som ansettes vil ha stor mulighet til å være med å forme stillingens innhold og oppgaver.

Utdanning:

 • Psykolog eller psykologspesialist med norsk autorisasjon
 • Personer under utdanning som forventes å få sin autorisasjon som psykolog innen utgangen av vårsemesteret 2022 oppfordres også til å søke.

Arbeidserfaring:

 • Relevant spesialisering/jobberfaring fra arbeid med barn, ungdom, familier og grupper vektlegges
 • Erfaring fra tverrfaglig/tverretatlig samarbeid vektlegges
 • Erfaring fra veiledning og undervisning vektlegges
 • Ønskelig med erfaring fra forebyggende oppgaver
Personlige egenskaper
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner og gode norskferdigheter både muntlig og skriftlig
 • Være en initiativrik og endringsvillig person som trives med ansvar og utfordringer
 • Ha gode samarbeidsevner
 • Være målrettet, løsningsorientert, strukturert og fleksibel
 • Ha evne til å jobbe både selvstendig og i tverrfaglige team

Du må ha gyldig sertifikat på personbil

Dokumentasjon på autorisasjon, utdanning og praksis med mer medbringes ved innkalling til intervju.
Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Arbeidstaker ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement
og tariffavtaler. Farsund kommune har innført tobakksfri arbeidstid for alle sine ansatte.

Ved ansettelse må det fremlegges godkjent politiattest.

Kontaktinformasjon

Monica Håland, Enhetsleder, 47454322

Søk på stillingen:Klikk her

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 22.10.2021