IT-ansvarlig – 2. gangs utlysning, Gauldal videregående skole

  • by

Ved Gauldal videregående skole er vi om lag 60 medarbeidere og 300 elever. Vi holder til i moderne lokaler i Gauldal skole- og kultursenter (GSK). Her er vi samlokalisert med den kommunale ungdomsskolen, kulturskolen, Støren kulturhus og kino, folkebiblioteket, voksenopplæringen og Frivilligsentralen.

Som IT-ansvarlig hos oss har du ansvar for om lag 600 IT-brukere ved Gauldal videregående skole og Støren ungdomsskole, og du samarbeider tett med ledelsen ved de to skolene. I tillegg har du nært samarbeid med IT-avdelingene i Trøndelag fylkeskommune og Midte Gauldal kommune.

Arbeidsoppgaver

– Du får driftsansvar for IKT-utstyr og digitalt nettverk ved skolene
– Du får ansvar for veiledning, opplæring og support overfor medarbeidere og elever
– Du vil samarbeide med ledelse og medarbeidere om utvikling av digitale løsninger
– Du blir faglig leder og får opplæringsansvar for IT-lærling
– Du holder skolens hjemmeside og interne info-skjermer oppdatert
– Du får budsjettansvar
– Du bistår administrasjon og ledelse med merkantile oppgaver, blant annet knyttet til hjelpemidler for medarbeidere og elever

Kvalifikasjoner

– Du har relevant IT-utdanning på Bachelor-nivå.
– Du har god kjennskap til Office 365 og Windows-miljø
– Fagbrev eller relevant erfaring kan kompensere for kompetansekravet

Personlige egenskaper

– Du er selvstendig og ansvarlig
– Du arbeider strukturert og planmessig
– Du samarbeider og kommuniserer godt, både internt og eksternt
– Du er utviklings- og løsningsorientert og interessert i ny teknologi

Vi tilbyr

– Du vil få varierte og interessante arbeidsdager i et trivelig arbeidsmiljø
– Den offentlige pensjonsordningen er god

Basmoen 7
7290 Støren

Søk stillingen her!

Søknadsfrist: 15.10.2021