Virksomhetsleder – Forebyggende tjenester for barn og unge, Nordkapp kommune

 • by
Om stillingen

Forebyggende tjenester for barn og unge/FABU  har ledig 100 % stilling som virksomhetsleder. Stillingen er fast fra 30.11.2021. Det er ønskelig med tidligere tiltredelse for overlapping i stillingen. 

I FABU er tjenester for utsatte barn og unge samlet i en avdeling, og er organisert i sektor for Oppvekst, kultur og velferd. FABU skal være ett lett tilgjengelig og tverrfaglig lavterskeltilbud for barn og unge fra 0-18 år og deres familier.

Tjenestene har sine lovpålagte oppgaver, men skal sammen ha mer fokus på forebyggende arbeid og tidlig innsats. Leder er sentral i dette arbeidet internt og eksternt.

Avdelingen omfatter Barneverntjenesten og helsesykepleiertjenesten. I barnevernet er det 4 stillinger inkludert fagleder. Helsesykepleiertjenesten med 2,4 stillinger består av skolehelsetjeneste, helsestasjon 0-5 år og helsestasjon for ungdom.

Arbeidsoppgaver
 • Faglig-, økonomisk- og administrativt ansvarlig for FABU
 • Personalansvar og overordnet ansvar for medarbeiderutvikling
 • Koordinerer, samordner og er pådriver for gode prosesser i FABU og i utvikling av tverrfaglig samarbeid
 • Samarbeider om utviklingsprosesser i oppvekst, velferd og kultur
 • Rapporterer til kommunalsjef for Oppvekst, velferd og kultur
 • Det kan forekomme endringer i stillingens arbeidsoppgaver

Nordkapp kommune har igangsatt samarbeid med kommuner i Midt – Finnmark for å utvikle et interkommunalt samarbeid slik at tjenestene kan bli robuste og gi barneverntjeneste av høy kvalitet.  Utviklingsarbeidet skal drives av ekstern kompetanse i samarbeid med lokal barnevernstjeneste og kommuneledelsen. 

Kvalifikasjonskrav
 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå innen relevante fagområder.  
 • Ønskelig med lederutdanning og ledererfaring
 • Erfaring med økonomistyring
 • God kunnskap om relevant lov- og avtaleverk
 • Har kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser
 • Gode IKT-kunnskaper og ferdigheter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort kl B
 • Utvidet og tilfredsstillende politiattest må fremlegges før ansettelse
Personlige egenskaper
 • Positiv og omgjengelig med evne til å skape motivasjon og godt samarbeid
 • Tydelig, kunnskapsrik og løsningsorientert
 • Ansvarsbevisst og trives i et hektisk miljø
 • Trives med teamjobbing, samtidig som du kan jobbe selvstendig
 • Arbeider strukturert, er initiativrik og har stor grad av gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Trivelige kollegaer 
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale
 • Behjelpelig med å skaffe bolig 
 • Avlønning etter avtale med innplassering i HTA kap. 3, still. kode 9451. Medlemskap i pensjonskasse.
 • Nedskrivning av studielån så lenge Stortinget bestemmer
 • Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: 

Søknadsfrist: 22.10.2021

Søk stillingen her!

Natur Nordkapp