Lærer til Borkenes skole, Kvæfjord kommune

  • by
Om stillingen

Borkenes skole har rundt 60 ansatte, i hel- og deltidsstillinger, og omlag 300 elever på 1.-10. klassetrinn.

Det satses mye på utviklingsarbeid i oppvekstkommune Kvæfjord, hvor tidlig innsats er et viktig innsatsområde. Skolene i Kvæfjord arbeider for å skape skolehverdager og læringsmiljøer der elevene opplever mestring og lærelyst. Dersom du er opptatt av å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge kan en undervisningsstilling i Kvæfjordskolen være noe for deg. 

Stillingen er ledig fra  01.10.2021

Arbeidsoppgaver:
  • Undervisning
  • Klasseledelse
  • Samhandling skole-hjem
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Utviklingsarbeid på skolen/i kommunen
Kvalifikasjonskrav:

Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 14.

Vi søker spesielt deg som har:

  • utdanning knyttet til begynneropplæring
  • spesialpedagogikk
  • svømming

– men vi oppfordrer alle med godkjent utdannelse til å søke. Vi ber om at det spesifiseres fag og studiepoeng fra utdanningen.

Minoritetsspråklige søkere må levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1. Dette kan fravikes dersom du kan vise god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi ber om at det spesifiseres fag og studiepoeng fra utdanningen.

Vi tilbyr:

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen. Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning.

Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden. Attester/ vitnemål tas med på intervju. Gyldig politiattest jf. opplæringslovens §10-9 må legges fram før tiltredelse, men slik attest skal ikke vedlegges søknaden.

Spørsmål om stillingen:

Nærmere opplysninger om stillingene kan rettes til rektor ved Borkenes skole Øyvind Kristiansen: 975 73 515

Søk stillingen her!

Søknadsfrist: 10.10.2021