Spesialpedagogisk koordinator – Kvæfjord kommune

 • by
Om stillingen

I Kvæfjord kommune med tjenestested Borkenes skole er det ledig fast stilling som spesialpedagog/koordinator.

Ønsket tiltredelsestidspunkt er 01.01.22.

Vi søker en lærer med godkjent lærerutdanning med videreutdanning i spesialpedagogikk.

Spesialpedagogisk koordinator arbeider tett sammen med rektor og vil på dennes vegne bli tillagt ansvar for faglig oppfølging og koordinering av særskilt tilpassede opplæringstiltak over et bredt spekter. Gjennomføring av kartlegging og spesialpedagogiske tiltak må påregnes.

En del av stillingen vil være på tvers av skolene i Kvæfjord kommune, og omhandler kvalitetssikring og koordinering av det spesialpedagogiske arbeid i kommunens grunnskoler og voksenopplæring. Denne delen av stillingen ligger organisatorisk plassert til oppvekstkontoret med rapportering til oppvekstsjefen.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver Borkenes skole:

 • Administrere og følge opp kartlegging/ spes.ped rutiner
 • Skrive og følge opp spes. ped vedtak
 • Følge opp og veilede lærerne med IOP/årsrapporter
 • Deltakelse i nettverk
 • Kontakt med støttefunksjonene til skolen (PPT, BUP, barnevern, helsesykepleiere, kommune psykologer osv).

Arbeidsoppgaver Oppvekstsjef/oppvekstkontor:

 • Koordinere spesialundervisning og spesialpedagogisk arbeid i Kvæfjordskolen
 • Kvalitetssikre spesialpedagogiske tiltak og rutiner i Kvæfjordskolen
 • Delta i relevante nettverk og samarbeidsfora
 • Kartlegging og gjennomføring av spesialpedagogiske tiltak kan være aktuelt
Kvalifikasjonskrav:

Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 14.

Vi søker spesielt deg som har:

 • Videreutdanning i spesialpedagogikk.
 • Rådgivings- og veiledningskompetanse.
 • Utdanning knyttet til begynneropplæring/ lese- og skriveopplæring.
 • Kartleggingskompetanse.

men vi oppfordrer alle med godkjent utdannelse til å søke. Vi ber om at det spesifiseres fag og studiepoeng fra utdanningen.

Minoritetsspråklige søkere må levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1. Dette kan fravikes dersom du kan vise god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen. Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning.

Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden. Attester/ vitnemål tas med på intervju. Gyldig politiattest jf. opplæringslovens §10-9 må legges fram før tiltredelse, men slik attest skal ikke vedlegges søknaden.

Spørsmål om stillingen:

Nærmere opplysninger om stillingen og om Borkenes skole kan gis av

 • Rektor Øyvind Kristiansen, tlf 97573515 / 77023212 , eller
 • Oppvekstsjef Linda Motrøen Paulsen, tlf. 41314451 /77023192

Søk stillingen her!

Søknadsfrist: 25.10.2021